VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN, CHO △ABC CÓ A(11), B(0

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpÂm nhạcMỹ thuật


*

Tọa độ điểm M(xm;ym) là \(\left\{{}\begin{matrix}x_m=\frac{0+4}{2}\\y_m=\frac{-2+2}{2}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x_m=2\\y_m=0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow M\left(2;0\right)\)\(\Rightarrow\overrightarrow{AM}\left(1;-1\right)\) là vectơ chỉ phương của AM\(\Rightarrow\overrightarrow{n}=\left(1;1\right)\) là vectơ pháp tuyến .

Bạn đang xem: Viết phương trình Đường trung tuyến, cho △abc có a(11), b(0

Mà AM đi qua A ( 1;1) nên phương trình tổng quát của đt là; \(1\left(x-1\right)+1\left(y-1\right)=0\Leftrightarrow x+y-2=0\)


*

30. Viết pt tham số của đg thẳng đi qua 2 điểm A( 3;-7) và B(1;-7)

31. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , viết pt tổng quát của đg trung trực của đoạn thẳng AB với A (2;3) và B(-4;-1)

32. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , viết pt tổng quát của đg thẳng đi qua giao điểm của d1 : 3x - 5y +3=0 và d2 5x -2y +4 =0 đồng thời song song với d3 2x - y +4=0

33. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho tâm tâm s ABC vs A( -1;2) , B(1;1) , C(2;-1). Viết pt tổng quát đg cao AH của tam giác ABC.

34. Cho tg ABC có toạ độ các đỉnh là A(-1;1) , B(4;7) và C(3;-2) , M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Viết pt tham số của đg thẳng CM là?


Lớp 10 Toán Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
0
0
Câu 1:Cho tam giác ABC có B (2;1), đường cao và trung tuyến kẻ từ 1đỉnh A là x-y+2=9,2x-3y+1=0. tìm C,ACâu 2:Cho tam giác ABC có B (4;2), đường trung tuyến từ A x+ y-1=0,AC:2x-y+3=0.Tim phương trình C
Lớp 10 Toán Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
1
0

Cho tam giác ABC có A(-1;1) B( -1;3) C( 2;-4).

Xem thêm: Logitech Là Gì - Giới Thiệu Về Logitech

a) Viết pt tổng quát của đường thẳng BC .

b) viết pt đường cao AH


Lớp 10 Toán Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
1
0

Cho ∆ABC có B(2;-7), pt đường cao quá A là 3x+y+11=0, pt đường trung tuyến qua C là x+2y+7=0. Viết pt các cạnh của ∆ABC.


Lớp 10 Toán Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
1
0

cho Δ abc có A (-2;3) B (1;-2) C (-5;4) viết pt tham số đường trung tuyến AM


Lớp 10 Toán Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
0
0
Cho tam giác ABC có B(4;2), đường trung tuyến từ A:x+y-1=0,AC:2x-y+13=0. Tìm C
Lớp 10 Toán Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
0
0
Cho tam giác ABC A(1;1),B(-1;2),C(4;3)a, Viết phương trình đường thẳng qua A,//d:2x+3y-1=0b, Tính S∆ABCc, Viết phương trình đường trung tuyến từ Ad, Viết phương trình đường thẳng qua A,K=-2
Lớp 10 Toán Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
1
0

1 .viết pt tổng quát

Denta là đường trung trực của đoạn IJ với I(4;-1) và J(2;5)

2.Cho tam giác ABC có A(1;1), B(-3;2), C(-1;3). Viết phương trình:

A). PTTQ 3 Cạnh(đã giải ra)

B)Các đường cao và suy ra trực tâm

C)Đường trung tuyến BM của Tam giác ABC.

D)Viết phương trình đường thẳng quaB và cách đều A và C


Lớp 10 Toán Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
1
0
Bài tập 1: Cho đường thẳng đi qua điểm và có vectơ pháp tuyến . Viết phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng .Bài tập 2: Cho tam giác ABC có . a) Viết phương trình tổng quát của cạnh BC. b) Viết phương trình tham số của đường t...
Lớp 10 Toán Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
0
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *