Nghĩa Của Từ Valor Là Gì, (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Valor Trong Tiếng Việt

He later wrote on such topics as ethics, justice, knowledge, moderation, piety, the soul, and valor.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ valor là gì, (từ Điển anh nghĩa của từ valor trong tiếng việt


Sau này ông viết về những đề tài như đạo đức, công lý, kiến thức, ngoan đạo, linch hồn, sự chừng đỗi với lòng dũng cảm.
Within two years, he brought the area into complete submission by wise and adroit administration no less than by his brilliant valor.
Trong vòng 2 năm, ông tạo cho vùng này trở đề xuất hoàn thiện vì những chính sách logic và khéo léo không thua kém gì sự dũng cảm hoàn hảo và tuyệt vời nhất của ông.
Bất chấp sự mất đuối của anh ý, Iturbide đã từ khác nhau bản thân vào trận đánh này bởi sự dũng cảm cùng bền chí.
Statues to them were erected as offerings of thanks to the gods —an honor not otherwise accorded lớn mortals— & poets lịch sự of their valor.
Tượng nhằm tôn vinch họ được dựng lên có tác dụng lễ thiết bị tạ ơn những thần—một vinch dự thường không ban cho người phàm—và thi sĩ ca tụng sự dũng cảm của mình.
In Chile, it is also called Impueslớn al Valor Agregado &, in Peru, it is called Impueslớn General a las Ventas or IGV.
Tại Chile nó được gọi là Impueslớn a las Ventas y Servictiện ích ios, ở Tây Ban Nha được hotline là Impueskhổng lồ sobre el Valor Añadibởi vì và làm việc Peru nó được điện thoại tư vấn là Impuesto General a las Ventas hoặc IGV.
“When the rules of civilized society are suspended, when killing becomes a business & a sign of valor & heroism,” wrote clergyman Charles Parsons in 1917, “then it seems almost useless khổng lồ talk about crime in the ordinary sense.”
Năm 1917, một giới chức giáo-phẩm Charles Parsons viết: “lúc những luật lệ của nền vnạp năng lượng minch bị quăng quật xó, Khi sự thịt người trnghỉ ngơi nên một nhiệm vụ, một tiêu chuẩn của việc phđộ ẩm giá chỉ với tính anh hùng, thì nói tới trọng tội theo nghĩa thông thường phần đông là thừa”.
While being held, Camang lại was granted the Premio Francisteo Ojeda al Valor Periodístico (Francisteo Ojedomain authority Award for Journalistic Courage).
Trong Khi bị giam cầm, Camang đến đã được trao Premio Francisco Ojedomain authority al Valor Periodístico (Giải Francisteo Ojeda mang lại Sự dũng mãnh trong lĩnh vực báo).
Naaman was a captain of the host of the king of Syria, an honorable man, a mighty man in valor, but he was also a leper (see 2 Kings 5:1).
Na A Man, quan liêu tổng binc của vua Sy Ri, là 1 tín đồ đáng kính, trẻ trung và tràn trề sức khỏe với lòng dũng cảm, cơ mà mắc bệnh phung (xin coi 2 Các Vua 5:1).
Truy cập ngày 29 mon 3 năm 2015. ^ “Valores Medquả táo de Temperature y Precipitación-Santa Fe: Rosario” (bằng giờ đồng hồ Tây Ban Nha).
In 1971, Varallo was awarded the Golden Medal for Military Valor for the deeds of its population against the German occupation in the late stages of World War II.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Inkscape Tutorial: Cơ Bản, Inkscape Tutorial: Cơ Bản


Năm 1971, Varallo đã có Tặng Ngay thưởng trọn Huy cmùi hương đá quý mang đến quý hiếm quân sự cho những hành động của dân chúng hạn chế lại sự chiếm đóng của Đức trong quy trình cuối của Chiến ttrẻ ranh trái đất máy II.
We have sầu khổng lồ break this cycle of violence & get in there early with our children, our youngest children, và valorize them, not stigmatize them.
Chúng ta rất cần phải phá vỡ lẽ vòng tròn của sự việc đấm đá bạo lực này và nhanh chóng lấy nhận thức này tới những đứa tthấp của bọn họ. mà lại theo 1 phía tích rất, cầm do xấu đi.
For example, Homer’s Iliad, the oldest surviving work of Greek literature, describes how noble warriors, companions of Achilles, laid down their arms at the funeral rites for Patroclus & competed khổng lồ prove their valor in boxing, wrestling, discus & javelin throwing, & chariot racing.
Thí dụ, Iliad của Homer, tác phẩm xưa tốt nhất còn mãi mãi của văn uống học Hy Lạp, diễn tả bài toán các đồng chí thuộc cái dõi quý tộc, đồng đội của Achilles, đặt vũ trang xuống trên tang lễ đến Patroclus cùng trnhân tài về quyền thuật, đấu thứ, nỉm đĩa và lao, và đua xe cộ ngựa để chứng minh lòng dũng cảm.
Defining Bushibởi vì as "a perfect creed", Millán-Astray said that "the Spanish legionnaire is also a samurai và practices the Bushivị essentials: Honor, Valor, Loyalty, Generosity, & Sacrifice", & added that Spain would become a great power lượt thích nhật bản by adhering khổng lồ the code"s principles.
Định nghĩa võ sư đạo như "một bạn dạng tín điều hoàn hảo", José Millán Astray bảo rằng "quân đoàn Tây Ban Nha cũng là một trong những samurai với tiến hành những qui định tinh túy của võ sư đạo: danh dự, dũng cảm, trung thành, rộng lớn lượng, hi sinh" cùng Tây Ban Nha vẫn biến một cường quốc nhỏng nước Nhật bằng cách vâng lệnh những phép tắc của điều chính sách.
Though outnumbered by some 135,000 invaders, Israel’s 32,000 fighting men might still have sầu been inclined khổng lồ ascribe God-given victory to their own valor.
Mặc dù lực lượng xâm lăng đông đảo khoảng tầm 135.000 người, Y-sơ-ra-ên với lực lượng 32 nghìn tín đồ vẫn hoàn toàn có thể gồm khuynh hướng coi thắng lợi cơ mà Đức Chúa Trời ban cho là vì mức độ mình.
While serving in the United States Navy in World War II, I learned of brave deeds, instances of valor, & examples of courage.
Lúc Ship hàng trong Hải Quân Hoa Kỳ vào Đệ Nhị Thế Chiến, tôi đã học tập được những hành vi gan dạ, gần như hành vi dũng cảm, và những tnóng gương dũng cảm.
It was immensely popular and contributed lớn raising the profile of the shamroông xã as an image of Ireland: Oh The Shamroông chồng - Through Erin"s Isle, To sport awhile, As Love and Valor wander"d With Wit, the sprite, Whose quiver bright A thousvà arrows squander"d.
Nó vẫn trngơi nghỉ cần hết sức thịnh hành, cùng góp thêm phần nâng cao vị rứa của shamroông chồng như một hình ảnh của Ireland: Oh The Shamroông xã - Through Erin"s Isle, To sport awhile, As Love and Valor wander"d With Wit, the sprite, Whose quiver bright A thousvà arrows squander"d.
Despite your insufferable arrogance the god-king has come to admire Sparchảy valor và fighting skill.
Mặc cho sự ngạo mạn của ngươi, Vương Thần vẫn mếm mộ sự dũng cảm... và phần đa năng lực đại chiến của người Sparta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *