60 Bài Tập Trắc Nghiệm Dãy Số Cấp Số Cộng Cấp Số Nhân Với 318 Câu Có Đáp Án

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài tập

Lớp 3

Vsinh hoạt bài bác tập

Đề thi

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Thương hiệu dữ liệu


*

các bài luyện tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11Bài 1: Hàm số lượng giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: Một số pmùi hương trình lượng giác thường xuyên gặpÔn tập chương thơm 1Bài 1: Quy tắc đếmBài 2: Hoán thù vị - Chỉnh phù hợp - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phnghiền test với biến hóa cốBài 5: Xác suất của đổi thay cốÔn tập chương thơm 2 Bài 1-2: Phương pháp quy nạp toán học - Dãy sốBài 3: Cấp số cộngBài 4: Cấp số nhânÔn tập chương thơm 3Bài 1: Giới hạn của hàng sốBài 2: Giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàmBài 2: Các quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của những hàm số lượng giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cung cấp haiÔn tập chương thơm 5Ôn tập cuối năm
25 câu trắc nghiệm Cấp số cộng tất cả lời giải (phần 1)
Trang trước
Trang sau

25 câu trắc nghiệm Cấp số cộng bao gồm giải đáp (phần 1)

Câu 1: Dãy số (un) có phải là cung cấp số cùng ko ? Nếu buộc phải hãy khẳng định số công không nên d, biết rẳng

a. un = 2n + 3

A. d = -2

B. d = 3

C. d = 5

D. d = 2

b. un = -3n + 1

A. d = -2

B. d = 3

C. d = -3

D. d = 1

c. un = n2 + 1

A. d = Ø

B. d = 3

C. d = -3

D. d = 1

d. un = 2/n

A. d = Ø

B. d = 50%

C. d = -3

D. d = 1

Hiển thị đáp án

*


Câu 2: Cho cấp số cộng bao gồm 8 số hạng. Số hạng đầu bằng 3 số hạng cuối bởi 24. Tính tổng các số hạng này

A. 105

B. 27

C. 108

D. 111

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải C


Câu 3: Cho một cấp cho số cộng có u1 = -3; u6 = 27. Tìm d ?

A. d = 5

B. d = 7

C. d = 6

D. d = 8

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời C


Câu 4: Cho 4 số lập thành cấp số cộng. Tổng của bọn chúng bởi 22. Tổng các bình phương thơm của chúng bởi 166. Tổng các lập phương của bọn chúng bởi :

A. 22

B. 166

C. 1752

D. 1408

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời D


Câu 5: Cho cấp cho số cộng (un) có: u1 = -0,1; d = 0,1. Số hạng vật dụng 7 của cấp số cộng này là:

A. 1,6

B. 6

C. 0,5

D. 0,6

Hiển thị đáp án

Câu 6: Cho cấp cho số cộng (un) thỏa:

*

a. Xác định phương pháp tổng quát của cung cấp số

A. un = 3n - 2

B. un = 3n - 4

C. un = 3n - 3

D. un = 3n - 1

b. Tính S = u1 + u4 + u7 +...+ u2011.

Bạn đang xem: 60 bài tập trắc nghiệm dãy số cấp số cộng cấp số nhân với 318 câu có Đáp Án

A. S = 673015

B. S = 67334134

C. S = 673044

D. S = 141

Hiển thị đáp án

Câu 7: Cho hai cung cấp số cùng (un): 4, 7, 10, 13, 16, ...và (vn):1, 6, 11, 16, 21, ...Hỏi vào 100 số hạng trước tiên của từng cung cấp số cùng , có từng nào số hạng chung?

A.10

B. trăng tròn

C. 30

D. 40

Hiển thị đáp án

*

Ứng với trăng tròn giá trị của t đến đôi mươi giá trị của n cùng đôi mươi giá trị của k.

Vậy gồm đôi mươi số hạng phổ biến của hai dãy

Chọn giải đáp B


Câu 8: Cho cấp cho số cùng (un) thỏa mãn:

*
.

a. Tính số hạng máy 100 của cung cấp số ;

A. - 243

B. - 295

C. - 231

D. - 294

b. Tính tổng 15 số hạng đầu của cấp cho số ;

A. - 244

B. - 274

C. - 253

D. - 285

Hiển thị đáp án

Câu 9: Ba số hạng tiếp tục của một cấp số cộng tất cả tổng bằng -9 cùng tổng những bình phương của chúng bằng 29. Tìm số hạng đầu tiên

A. -3 hoặc – 6

B. – 4 hoặc -2

C. -1 hoặc -5

D. -4 hoặc - 7

Hiển thị đáp án

Câu 10: Cho tam giác ABC biết 3 góc của tam giác lập thành một cấp số cộng cùng gồm góc nhỏ dại tốt nhất bằng 25°. Tìm 2 góc còn lại?

A. 65° ; 90°.

B. 75° ; 80°.

C. 60° ; 95°.

D. 55°; 100°.

Xem thêm: Đánh Giá Pg 13 Là Gì - Hệ Thống Phân Loại Phim Của Mpaa

Hiển thị đáp án

Câu 11: Cho a, b, c theo sản phẩm tự lập thành cấp cho số cộng, đẳng thức làm sao sau đây là đúng?

A. a2 + c2 = 2ab + 2bc.

B. a2 - c2 = 2ab - 2bc.

C. a2 + c2 = 2ab - 2bc.

D. a2 - c2 = ab - bc.

Hiển thị đáp án

Câu 12: Tìm x để 3 số : 1 - x; x2 ; x + 1 theo vật dụng từ bỏ lập thành một cấp số cộng?

A. Không có mức giá trị như thế nào của x.

B. x = ± 2 .

C. x = ± 1 .

D. x = 0

Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube danangmoment.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, danangmoment.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện xuất sắc 11 dành riêng cho teen 2k4 trên khoahoc.danangmoment.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *