DỊCH NGHĨA CỦA TỪ REGURGITATION LÀ GÌ, NGHĨA CỦA TỪ REGURGITATION

Reoperation for significant residual regurgitation across the left atrioventricular valve sầu continues lớn be the major cause for morbidity, both early với late.

Bài Viết: Regurgitation là gì

Regurgitation of the left atrioventricular valve sầu was evaluated only after the patient had been weaned from cardiopulmonary bypass và was hemodynamically stable. Những quan điểm của rất nhiều ví dụ đang không còn gì hiện ý kiến của các chuyển đổi viên danangmoment.com danangmoment.com hoặc của danangmoment.com University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép. Postoperative sầu echocardiography showed a satisfactory intracardiac repair with no residual shunts với minimal regurgitation across the left atrioventricular valve. In patients with an atrioventricular anastomosis, cine recordings were reviewed for systolic regurgitation from the rudimentary right ventricle inlớn the right atrium. The second possibility is that a subclinical degree of tricuspid regurgitation led bự hypertrophy và dilatation of the left atrium cùng precipitated atrial fibrillation. Postoperative sầu injection at the site of the anastomosis between the homograft với the pulmonary arteries shows dilatation of the homograft with pulmonary regurgitation. The decrease in severity of regurgitation với in the gradient on follow-up was not expected, although it has been reported by others. Her signs were the same, with raised venous pressure, a large liver cùng a loud murmur of pulmonary regurgitation.


Bạn đang xem: Dịch nghĩa của từ regurgitation là gì, nghĩa của từ regurgitation

*

*

*

*

Thêm đặc tính có ích của danangmoment.com danangmoment.com vào trang mạng của bạn vận dụng tiện nghi form search miễn chi phí của Shop chúng tôi.Search ứng dụng từ bỏ điển của công ty chúng tôi ngay hiện giờ và chắc chắn là rằng chúng ta không bao giờ trôi mất từ 1 lần tiếp nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra góp bởi phương thức nháy đúp loài chuột Những tiện lợi tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép Ra mắt Ra đôi mắt Khả năng truy vấn danangmoment.com English danangmoment.com University Press Quản trị Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ and Riêng tứ Corpus Những cách thức vận dụng


Xem thêm: 【50 Video】 Hướng Dẫn Cách Chơi Cổ Phiếu, Chơi Chứng Khoán Như Thế Nào

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Regurgitation Là Gì – Nghĩa Của Từ Regurgitant Trong Tiếng Việt

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://danangmoment.com Regurgitation Là Gì – Nghĩa Của Từ Regurgitant Trong Tiếng Việt


Related


About The Author
*

Là GìThư điện tử Author

Leave sầu a Reply Hủy

Lưu tên của tớ, tin nhắn, cùng website trong trình chăm chú này cho lần phản hồi kế tiếp của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *