Toán 10: phương trình Đường thẳng Đi qua 1 Điểm và biết hệ số góc

Bạn đang xem video Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và biết hệ số góc. được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

3 Bước HACK điểm cao Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác Bước 2: Xem bài giảng tại danangmoment.com Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
*
Đánh giá:

Tips: Để học hiệu quả bài giảng: Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và biết hệ số góc. bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại danangmoment.com


Cho phương trình: \(ax + by + c = 0\;\left( 1 \right)\) với \({a^2} + {b^2} > 0\). Mệnh đề nào sau đây sai?


a. \(\left( 1 \right)\) là phương trình tổng quát của đường thẳng có vectơ pháp tuyến là \(\overrightarrow n = \left( {a;b} \right)\).b. \(a = 0\) thì \(\left( 1 \right)\) là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục \(Ox\) .c. \(b = 0\) thì \(\left( 1 \right)\) là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục \(Oy\).d. Điểm \({M_0}\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) thuộc đường thẳng \(\left( 1 \right)\) khi và chỉ khi \(a{x_0} + b{y_0} + c \ne 0\).

Bạn đang xem: Toán 10: phương trình Đường thẳng Đi qua 1 Điểm và biết hệ số góc


a. Một vecto pháp tuyến hoặc một vec tơ chỉ phương.b. Hệ số góc và một điểm thuộc đường thẳngc. Một điểm thuộc \(\left( d \right)\) và biết \(\left( d \right)\) song song với một đường thẳng cho trướcd. Hai điểm phân biệt thuộc \(\left( d \right)\).


a. \(\overrightarrow {BC} \) là một vecto pháp tuyến của đường cao AH. b. \(\overrightarrow {BC} \) là một vecto chỉ phương của đường thẳng BC.c. Các đường thẳng $AB,BC,CA$ đều có hệ số gócd. Đường trung trực của \(AB\) có \(\overrightarrow {AB} \) là vecto pháp tuyến

Phương pháp giải

“/lop-10/chi-tiet-ly-thuyet-mot-so-khai-niem-phuong-trinh-duong-thang-5b207bc4b6cebe98e4cd9691.html

#c2″>Sử dụng lý thuyết về phương trình đường thẳng


Đáp án chi tiết:

+ Phương trình \(\left( 1 \right)\) là phương trình tổng quát của đường thẳng có vectơ pháp tuyến là \(\overrightarrow n = \left( {a;b} \right)\) nên A đúng.

+ Nếu \(a = 0\) thì \(by + c = 0 \Leftrightarrow y = – \dfrac{c}{b}\) nên nó là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với \(Ox\left( {y = 0} \right)\) nên B đúng.

+ Nếu \(b = 0\) thì \(ax + c = 0 \Leftrightarrow x = – \dfrac{c}{a}\) nên nó là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với \(Oy\left( {x = 0} \right)\) nên C đúng.

+ Ta có điểm \({M_0}\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) thuộc đường thẳng \(\left( 1 \right)\) khi và chỉ khi \(a{x_0} + b{y_0} + c = 0\) nên D sai.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Hiệu Ứng Trong Powerpoint 2010, Cách Tạo Hiệu Ứng Cho Ảnh Trên Powerpoint

Đáp án cần chọn là: d


Đáp án câu 2

a


Phương pháp giải

“/lop-10/chi-tiet-ly-thuyet-mot-so-khai-niem-phuong-trinh-duong-thang-5b207bc4b6cebe98e4cd9691.html

#c2″>Sử dụng lý thuyết về phương trình đường thẳng


Đáp án chi tiết:

Nếu chỉ có vecto pháp tuyến hoặc một vecto chỉ phương thì thiếu điểm đi qua để viết phương trình đường thẳng.

Đáp án cần chọn là: a


Đáp án câu 3

c


Phương pháp giải

“/lop-10/chi-tiet-ly-thuyet-mot-so-khai-niem-phuong-trinh-duong-thang-5b207bc4b6cebe98e4cd9691.html

#d1″>Sử dụng khái niệm véc tơ pháp tuyến và véc tơ chỉ phương của đường thẳng


Đáp án chi tiết:

– Vì \(BC \bot AH\) nên \(\overrightarrow {BC} \) là một véc tơ pháp tuyến của \(AH\) nên A đúng.

– Véc tơ \(\overrightarrow {BC} \) là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng \(BC\) nên B đúng.

– Không phải lúc nào các đường thẳng cũng có hệ số góc, vẫn xảy ra các trường hợp một trong ba đường thẳng đó không có hệ số góc nên C sai.

– Đường trung trực của \(AB\) vuông góc với \(AB\) nên nhận \(\overrightarrow {AB} \) làm VTPT.

Đáp án cần chọn là: c


Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và biết hệ số góc.


Bài trước Bài sau
TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ


Video hình học 10 – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Phương trình đường thẳng Xem chi tiết


Hình học 10 – PP tọa độ trong mặt phẳng – Viết phương trình đường thẳng theo điều kiện cho trước Xem chi tiết


Trang bị phương pháp viết phương trình đường thẳng – Thầy Phạm Quốc Vượng Xem chi tiết


PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG CƠ BẢN (P1) Xem chi tiết


PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG CƠ BẢN (P2) Xem chi tiết


PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG CƠ BẢN (P3) Xem chi tiết


Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng Xem chi tiết


Viết phương trình đường thẳng – Toán 10 Xem chi tiết


C3 – Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian 10 hỏi đáp Xem chi tiết


Viết phương trình đường thẳng cơ bản 1 – Toán 10 Xem chi tiết


By admin
No Comments

Leave a Reply Cancel Reply

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.


© 2017 - Solo Pine. All Rights Reserved. Designed & Developed by SoloPine.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *