12 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠO HÀM TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN), KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN CHƯƠNG ĐẠO HÀM HAY

... + 2 011 )  ".sin (sin x + 2 011 )   = (sin x + 2 011 )  ".cos(sin x + 2 011 ).sin (sin x + 2 011 )   = = ( 6,0 ) x + 2 011 ".cos x + 2 011 .cos(sin x + 2 011 ).sin (sin x + 2 011 ) 2x cos x + 2 011 .cos(sin ... + 2 011 ) 2x cos x + 2 011 .cos(sin x + 2 011 ).sin (sin x + 2 011 ) x + 2 011 3x = cos x + 2 011 .cos(sin x + 2 011 ).sin (sin x + 2 011 ) x + 2 011 Câu 2: y = x ( x + 1) ⇒ y = x3 + x2 0,5 ⇒ y " = 3x + x BPT ... 1: a) y " = 7x − 35x + 15 x b) y = − 2x + x2 ⇒ y′ = x2 − −2 x − x + ( x − 1) 2 c) y = + chảy x ′ = + chảy x ⇒y + tung x d) y = sin (sin x + 2 011 ) = sin(sin x + 2 011 )    ⇒ y" = sin(sin x + 2 011 )...

Bạn đang xem: 12 Đề kiểm tra 1 tiết Đạo hàm trắc nghiệm và tự luận), kiểm tra 1 tiết toán chương Đạo hàm hay


*

... –f(0) = ∆x ∆x + ∆x ∆y = ∆x ∆x ( ∆x + 1) • khi ∆ x → 0+ ( ∆ x > 0) Ta có: lim+ ∆x →0 Bài 1. y’ = 4x3-3x2 – 8x+ - (x + 1) (x − 1) 3 (1 + sin x)3 sin 2x x2 1 y’ = 1 1   2x cos  x + ÷ + tan  x + ...  ∆x ∆y = ∆lim+ = ∆lim+ =1 x →0 ∆x ( ∆x + 1) x →0 ( ∆x + 1) ∆x Bài = rã x + rã x cos x 1 g’(x) = tan2x +1 cos x cos x f’(x) = tan3x = tan2x. (1+ tan2x.)- (1+ tan2x.) +1= tan4x  π ∀ x ∈  0; ... Đáp án Bài 1  Tập khẳng định D =  x : x ≥  2  • Với ∆ x số gia x0 = mang lại 5+ ∆ x ∈ ∆ • ∆ y = 2(5 + ∆x) − - 10 − ∆y ∆y + 2∆x − lyên • Ta có: = Lúc đó: y’(5)=...
*

*

... – 7x + đoạn <0 ; 2> l : A -1 4) Hàm số y = A R B 2x  x 1 C D đồng đổi thay : B ( ; + ) 5) Giá trị m nhằm hàm s : y = C (- ; 1) x3 D R 1 - (m + 1) x2 + 4x + đồng vươn lên là R l : A -3  m  B -3 : y = A B 4x  2x C D -2 : D 7) Hàm số y = -x3 + 3x2 – 3x + nghịch đổi thay trên: A R B (- ; 1) , (1; +) C (- ; 1) D (1; +) 8) Trong hàm số tiếp sau đây, hàm số đồng phát triển thành ... ;1) , (1; + ): 3 A y = x2 – 3x + C y = B y = x3 - x2 x 1 D y = x + 2x + x2  x 1 x 1 9) Phương thơm trình tiệm cận vật thị hàm s : y = x2 x 1 A y = x = B y = x = -2 C y = -2 x = l : D y = x = 10 )...
*

*

... Lớp 11 b Họ tên: Điểm Bằng số Bài kiểm tra : Đại Số 11 -Chương thơm V:ĐẠO HÀM Thời gian 15 phút ít Ngày kiểm tra: 4/4/2 011 Ngày trả Nhận xét thầy giáo Bằng chử ĐỀ Câu 1( 8đ): Tính đạo hàm hàm số ... Lớp 11 b Họ tên: Điểm Bằng số Bài kiểm tra : Đại Số 11 -Chương III Thời gian 15 phút ít Ngày kiểm tra: 7 /1/ 2 011 Ngày trả Nhận xét cô giáo Bằng chử ĐỀ u + u = 15 Câu 1( 6 điểm): Cho cấp cho số ... trinch Lớp 11 b Họ tên: Điểm Bằng số Bài kiểm tra : Đại Số 11 -Chương thơm III Thời gian 15 phút ít Ngày kiểm tra: 7 /1/ 2 011 Ngày trả Nhận xét giáo viên Bằng chử ĐỀ Câu 1( 6 điểm): Cho hàng số ( u...
... KIỂM TRA TIẾT MÔN: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH Thời gian: 45 phút ĐỀ 002 Câu1: (5 điểm) Tính đạo hàm hàm số sau: − 3x a) y = b) y = (3 x + 5) x + 4x + 3π c) y = cos (4 x + ) d) y = sin x − sin x Câu 2 :(2 ... Giải bất phương trình: y "≥ Câu 3: (3 điểm) Cho hàm số y = x − x − x + gồm đồ dùng thị (C) a) Viết phương thơm trình tiếp (d) trang bị thị (C) điểm gồm hoành độ b) Tiếp đường (d) cắt Ox A, Oy B Tính diện tích S tam...
... Viết số 2 16 thành lập phương số tự nhiên : A/ B/ C/ 72 D/ 72 trăng tròn 4/ Viết kết phnghiền tính 17 : 17 dạng lũy vượt : A/ B/ 17 25 C/ 17 D/ 17 15 5/ Số sau ko số phương : A/ + C/ + 12 B/ > D/ 2 + 6/ Số ... vào nơi trống :  ƯC ( 2; 6; ) D/ 12  ƯC ( 4; 6; ) C/ Sai a b ƯCLN ( a ; b) BCNN ( a ; b) 48 12 B – TỰ LUẬN : (6 ) Câu : Thực phép tính ( đ) <5 đôi mươi 06 + 68 : 17 – ( 15 0 – > 24 ……………………………………………………………………………………………………………………… ... Tuần 14 Tháng 12 năm Lần bình thường ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC Thời gian 45 phút ít (ko nói thời hạn phân phát đề ) Điểm Lời phê thầy giáo A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) 1/ Đánh vệt “x” vào ô tương thích (1, 5 đ)...
... Lần5 Tuần Kiểm tra bình thường ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ Điểm Lời Phê Của Giáo Viên I/ TRẮC NGHIỆM : 1/ Phương trình 2x + 5x – m - = A/ Có nghiệm biệt lập C/ Có nghiệm kxay 2/ Phương trình 9x + 11 x + = ... …………………………………… ……………………………………………………… …………………………………… Lần2 Tuần 10 Kiểm tra thông thường ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ Điểm Lời Phê Của Giáo Viên I/ TRẮC NGHIỆM : (4Đ) 1/ Cho ABC vuông B , đường cao BH Đánh lốt “x” vào ... …………………………………… Lần1 Tuần Kiểm tra phổ biến ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ Năm Học : 2007 - 2008 Điểm Lời Phê Của Giáo Viên I/ TRẮC NGHIỆM : ( điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu vấn đáp : 1) x + gồm nghĩa...
... im BI KIM TRA Môn: TOáN i số) Ngy klặng tra: Th i gian: 45 phút Ngy tr bi: Li phờ ca giỏo viờn s 2: I Trc nghim (3 im) Trả l i câu h i cách khoanh tròn vào chữ đứng trớc kết đúng: Câu1: ... y2 - Câu 8: Cho biu thc: B = A = (2x + 1) 2 + (3x - 1) 2 - 2(3x - 1) (2x + 1) a) Rỳt gn biu thc b)Tớnh giỏ tr ca biu thc ti x = 10 00 Câu : Lm tớnh chia: ( 6x3 7x2 - x + 2) : (2x + 1) Câu10: Tìm ... 2x + Câu5: Kết phxay tính 10 052 - 10 042 là: A B 10 04 C 10 05 D 2009 Câu 6: Phnghiền biến đổi đ i (x - 2) : A x3 - B x3 - 6x + 6x2- C x3 - 6x2 + 6x - D x3 - 6x2 + 12 x - II.T lun (7 im) Câu7: Phõn tớch a thc...
... giải toán thù nkhô cứng 20 học viên lớp 7A đợc mang lại bảng sau: Điểm 10 9 10 Hãy cho biết : * Số quý hiếm khác tín hiệu ? * Tần số học sinh có điểm bao nhiêu? Câu 2: Số trọng lượng 20 chúng ta (tính tròn mang đến kg) lớp ... nặng nề 20 chúng ta (tính tròn đến kg) lớp đợc đánh dấu nh sau: 32 36 30 32 36 28 30 31 28 32 32 30 32 31 45 28 31 31 32 31 a) Dấu hiệu ? b) Lập bảng tần số nhấn xét ? c) Tính số trung bình cộng search kiểu mẫu...

Xem thêm: Hướng Dẫn Tăng Sub Youtube, #5 Cách Tăng Sub Youtube 2019 Nhanh Và Hiệu Quả


... 26. 32 + 26. 68 - 16 0 = 26. (32 + 68 ) – 16 0 = 26 .10 0 – 16 0 =2440 5.32 – 32: 24 = 5.9 – 32 : 16 = 45 – = 43 a b 65 + (12 1 – x ) = 71 1 21 – x = 71 65 12 1 – x = x = 12 1 – x = 11 5 (26x + 56) : 32 = 12 ... 12 (26x + 56) : = 12 26x + 56 = 12 .9 26x + 56 = 10 8 26x = 10 8 – 56 0; 1; 2; 3; 4 = A 1. 5 1. 5 1. 5 1. 5 x=2 Từ đến tất cả số, có chữ số Từ 10 mang lại 99 tất cả (99 – 10 ) : + = 90 số gồm 2.90 = 18 0 (chữ số) ... TRINH KIỂM TRA 1TIẾT NĂM HỌC 2 013 -2 014 MÔN TOÁN LỚP 6: SỐ HỌC Thời gian có tác dụng : 45 phút Đề : CÂU 1: (2điểm) a )Số nguim tố gì? Hợp số gì? b) Trong sau số số ngulặng tố, số hòa hợp số 19 ; 34; 66 ; 67 ; 68 ...
... 3,5 1, 0 5,5 đ 3,5 % 10 % 55 % Thực phnghiền phân chia nhiều thức biến xếp 1( b4) 1, 5 15 % 1 1,0 0,5 10 % 5% 50 % 3,0 đ 30 % 12 1, 0 10 đ 10 % 10 0 % TRƯỜNG THCS THƯỢNG NÔNG Họ tên : KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG ... nhằm nhân hai đẳng thức đa thức 1( c1) Số câu 0,5 Số điểm 5% Tỉ lệ % Phân tích nhiều thức thành nhân tử Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chia nhiều thức Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Thông ... CHƯƠNG ĐẠI SỐ I MỤC TIÊU a) Kiến thức : - học sinh ráng nhân, phân chia đối chọi thức cho đơn thức ; đa thức mang đến đa thức - Bảy đẳng thức kỷ niệm, phân tách nhiều thức biến hóa xếp - Phân tích nhiều thức thành nhân tử...
Từ khóa: kiểm tra 1 máu toán thù chương thơm 2 lớp 6đề kiểm soát 1 máu tân oán chương thơm 1 lớp 12đề đánh giá 1 ngày tiết toán chương tích phânđề chất vấn 1 ngày tiết toán chương thơm 3 lớp 12đề kiểm soát 1 huyết toán thù cmùi hương 2 lớp 12đề đánh giá 1 ngày tiết tân oán chương 1 lớp 11đề đánh giá 1 ngày tiết tân oán chương 2 lớp 9đề khám nghiệm 1 huyết toán thù 11 chương thơm đạo hàmsoát sổ 1 huyết toán thù hình 11 chương thơm 3chất vấn 1 ngày tiết toán thù 11 chương thơm 3đề đánh giá 1 ngày tiết tân oán 9 cmùi hương 1 đại sốđề chất vấn 1 tiết toán thù 8 chương 1 đại sốbài chất vấn 1 ngày tiết toán 8 cmùi hương 1đề đánh giá 1 huyết toán thù hình lớp 11 cmùi hương 1đề soát sổ 1 ngày tiết toán thù 7 cmùi hương 1 đại sốchuyên đề năng lượng điện luân phiên chiều theo dạngGiáo án Sinch học 11 bài 13: Thực hành phạt hiện nay diệp lục cùng carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường. LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo phía trở nên tân tiến năng lực học tập hợp tác và ký kết tại những trường diện tích lớn dân tộc bản địa phân phối trú thị trấn tía chẽ, tỉnh giấc quảng ninhPhối hòa hợp giữa phòng văn hóa và công bố với phòng dạy dỗ và giảng dạy trong vấn đề tuim truyền, giáo dục, di chuyển thi công nông làng bắt đầu thị xã tkhô cứng thủy, tỉnh phụ thọPhát hiện nay đột nhập dựa trên thuật toán thù k meansNghiên cứu, tạo ra ứng dụng smartscan cùng áp dụng vào bảo vệ mạng máy tính xách tay siêng dùngNghiên cứu về mô hình thống kê lại học sâu và ứng dụng vào dấn dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh trường đoản cú thực tiễn thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Ssinh sống hữu ruộng đất với kinh tế tài chính nông nghiệp & trồng trọt châu ôn (lạng sơn) nửa thời điểm đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học tập 11 bài 15: Tiêu hóa ngơi nghỉ rượu cồn vậtGiáo án Sinch học tập 11 bài 15: Tiêu hóa ngơi nghỉ rượu cồn vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: Thực hành phân phát hiện tại hô hấp nghỉ ngơi thực vậtGiáo án Sinch học 11 bài xích 14: Thực hành phân phát hiện nay hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinch học 11 bài bác 14: Thực hành phân phát hiện nay hô hấp sống thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: Thực hành vạc hiện tại hô hấp sinh hoạt thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược kinh doanh tại bank Agribank Trụ sở TP.Sài Gòn từ bỏ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Vnạp năng lượng Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu new đăng chế tạo ra cv xin bài toán cunghocvui tìm kiếm tìm giao thương bên khu đất Giỏi tin học Documento lớn Dokument cầm tắt văn bạn dạng trong tâm bà bầu võ thuật cùng với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã có lần em thuộc phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình vào dịp nghỉ lễ hội tết Đặc điểm bình thường và mục đích của ngành ruột khoang ttiết minch về bé trâu lập dàn ý bài bác vnạp năng lượng trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập trang bị lý 8 cthị trấn cũ vào che chúa trịnh giải bài bác tập thiết bị lý 9 soạn văn uống tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài cô nhỏ xíu chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve sầu nhỏ trau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *