Hàm Gotoxy trong C++

Hàm Gotoxy vào C++ là một hàm khá đặc biệt đối với những lập trình viên, nhất là những dev tất cả đam mê những chương trình giao diện trên màn hình console. Hàm này được sử dụng để tại vị các đối tượng người tiêu dùng như hình vuông, hình tròn, con đường thẳng,... Trên màn hình hiển thị console một bí quyết dễ dàng. Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ thuộc nhau mày mò về hàm Gotoxy và chuyển ra một số trong những ví dụ cụ thể để giúp cho bạn hiểu rõ hơn về phong thái sử dụng hàm này.

Bạn đang xem: Hàm Gotoxy trong C++

Video hướng dẫn sử dụng hàm Gotoxy trong C++

Định nghĩa hàm Gotoxy trong C++ là gì

Hàm gotoxy vào C++ là 1 hàm quan trọng được sử dụng để lấy con trỏ văn bạn dạng đến một vị trí rõ ràng trên màn hình hiển thị console. Hàm này thường được sử dụng trong các chương trình bối cảnh hoặc game console.

Hàm gotoxy nằm trong thư viện "windows.h". Để sử dụng hàm này, bạn cần phải đưa vào mã nguồn của bản thân một lệnh như sau:

#include

gotoxy

Cấu trúc của hàm Gotoxy C++

void gotoxy(int x, int y)

COORD coord;

coord.X = x;

coord.Y = y;

SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);

Trong đó, tham số x là địa chỉ ngang trên trục x với tham số y là vị trí dọc bên trên trục y của điểm muốn đặt bé trỏ văn bản tới.

Cách kiến tạo hàm Gotoxy

 • Bước 1: Khai báo thư viện windows.h
 • Bước 2: Định nghĩa hàm gotoxy với đầu vào là x cùng y
 • Bước 3: Tạo đổi thay kiểu COORD và đặt giá trị của nó bởi x và y
 • Bước 4: sử dụng hàm SetConsoleCursorPosition để mang con trỏ văn bạn dạng tới địa chỉ được chỉ định do COORD.

Các trường hợp sử dụng hàm Gotoxy trong C++ và ví dụ

 1. Sử dụng nhằm vẽ hình trên màn hình console, như vẽ một tam giác, hình vuông, ...
 2. Sử dụng để thêm chữ vào một vị trí rõ ràng trên screen console.
 3. Sử dụng nhằm hiển thị thông tin trong trò chơi console, như điểm số, thời gian, ...

Ví dụ: Vẽ một hình tam giác bằng cách sử dụng hàm gotoxy:

#include

#include

using namespace std;

void gotoxy(int x, int y)

COORD coord;

coord.X = x;

coord.Y = y;

SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);

int main()

for(int i=0;i<10;i++)

gotoxy(10+i,10);

cout<<"";

gotoxy(15+i,12);

cout<<"";

gotoxy(20-i,14);

cout<<"*";

Sleep(1000);

return 0;

Thuật toán áp dụng hàm Gotoxy để tạo nên hiệu ứng di chuyển của đối tượng người sử dụng trên màn hình hiển thị console:

 1. Khởi tạo đối tượng người sử dụng ở vị trí lúc đầu bằng cách sử dụng hàm gotoxy nhằm đặt đối tượng vào vị trí ước muốn trên màn hình console.
 1. Sử dụng vòng lặp để đổi khác vị trí của đối tượng người sử dụng trên màn hình hiển thị console bằng phương pháp cập nhật giá trị của các tham số nguồn vào của hàm gotoxy.

  Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Hòa Sumikura Đúng Cách, Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Khiển Sumikura

 2. Sử dụng hàm Sleep để hoàn thành chương trình vào một khoảng thời gian nhất định giữa những lần cập nhật vị trí của đối tượng người tiêu dùng trên màn hình console.
 3. Lặp lại quá trình trên cho đến khi đối tượng người dùng đạt được vị trí mong muốn hoặc chương trình kết thúc.

Ví dụ: tạo thành hiệu ứng dịch chuyển của một chữ cái trên màn hình hiển thị console bằng phương pháp sử dụng hàm gotoxy:

 1. #include
 2. #include
 3. using namespace std;
 4. void gotoxy(int x, int y)
 5. COORD coord;
 6. coord.X = x;
 7. coord.Y = y;
 8. SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);

 1. int main()
 2. int x = 0, y = 10;
 3. char c = 'A';
 4. while(x < 80)
 5. gotoxy(x,y);
 6. cout<
 7. Sleep(100);
 8. gotoxy(x,y);
 9. cout<<" ";
 10. x++;
 11. return 0;

Trong ví dụ trên, vần âm "A" sẽ di chuyển từ vị trí thuở đầu (0,10) mang đến vị trí sau cuối trên trục x của màn hình hiển thị console (80,10) trong một khoảng thời hạn nhất định. Các bước di gửi của vần âm được cập nhật bằng cách thay đổi quý hiếm của thông số x vào hàm gotoxy. Hàm Sleep được thực hiện để tạm dừng chương trình vào 100ms giữa các lần cập nhật vị trí của chữ cái trên màn hình hiển thị console.

Bạn có thể tham khảo thêm: Hàm Max vào C++

Một số áp dụng thực tế sử dụng hàm Gotoxy

a) game Snake: Hàm gotoxy được áp dụng để vẽ bé rắn với thức nạp năng lượng trên screen console trong trò chơi Snake. Hàm này được gọi liên tục để cập nhật vị trí của con rắn và thức nạp năng lượng khi chúng di chuyển trên screen console.

b) game Pacman: Hàm gotoxy được sử dụng để vẽ nhân đồ gia dụng Pacman và các viên gạch men trong trò nghịch Pacman. Hàm này được gọi liên tục để cập nhật vị trí của Pacman và những viên gạch khi chúng di chuyển trên màn hình hiển thị console.

c) Trò đùa Breakout: Hàm gotoxy được sử dụng để vẽ thanh tinh chỉnh và điều khiển và các viên gạch trong trò đùa Breakout. Hàm này được gọi liên tiếp để cập nhật vị trí của thanh tinh chỉnh và các viên gạch ốp khi chúng dịch chuyển trên màn hình hiển thị console.

d) công tác đồ họa: Hàm gotoxy cũng rất được sử dụng trong các chương trình hình ảnh để vẽ các đối tượng người dùng như hình vuông, hình tròn, con đường thẳng,... Trên màn hình console.

Trên đó là những thông tin cơ phiên bản về hàm gotoxy trong C++ cũng như cách thực hiện và xây cất hàm gotoxy nhằm đặt đối tượng người sử dụng trên màn hình console. Việc nắm rõ về hàm này sẽ giúp đỡ cho lập trình viên có thể tạo ra đa số chương trình dễ dàng hoặc các trò chơi giao diện thú vị. Nếu cảm giác hữu ích, hãy follow Danangmoment và tác giả Anthony.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *