HÀM GOTOXY TRONG C++

Hàm Gotoxy trong C++ là một hàm khá quan trọng đối với các lập trình viên, đặc biệt là những dev có đam mê các chương trình đồ họa trên màn hình console. Hàm này được sử dụng để đặt các đối tượng như hình vuông, hình tròn, đường thẳng,... trên màn hình console một cách dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hàm Gotoxy và đưa ra một số ví dụ cụ thể để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm này.

Bạn đang xem: Hàm Gotoxy trong C++

Video hướng dẫn sử dụng hàm Gotoxy trong C++

Định nghĩa hàm Gotoxy trong C++ là gì

Hàm gotoxy trong C++ là một hàm đặc biệt được sử dụng để đưa con trỏ văn bản đến một vị trí cụ thể trên màn hình console. Hàm này thường được sử dụng trong các chương trình đồ họa hoặc game console.

Hàm gotoxy nằm trong thư viện "windows.h". Để sử dụng hàm này, bạn cần phải đưa vào mã nguồn của mình một lệnh như sau:

#include

gotoxy

Cấu trúc của hàm Gotoxy C++

void gotoxy(int x, int y) {

COORD coord;

coord.X = x;

coord.Y = y;

SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);

}

Trong đó, tham số x là vị trí ngang trên trục x và tham số y là vị trí dọc trên trục y của điểm muốn đặt con trỏ văn bản tới.

Cách xây dựng hàm Gotoxy

 • Bước 1: Khai báo thư viện windows.h
 • Bước 2: Định nghĩa hàm gotoxy với đầu vào là x và y
 • Bước 3: Tạo biến kiểu COORD và đặt giá trị của nó bằng x và y
 • Bước 4: Sử dụng hàm SetConsoleCursorPosition để đưa con trỏ văn bản tới vị trí được chỉ định bởi COORD.

Các trường hợp sử dụng hàm Gotoxy trong C++ và ví dụ

 1. Sử dụng để vẽ hình trên màn hình console, như vẽ một tam giác, hình vuông, ...
 2. Sử dụng để thêm chữ vào một vị trí cụ thể trên màn hình console.
 3. Sử dụng để hiển thị thông tin trong game console, như điểm số, thời gian, ...

Ví dụ: Vẽ một hình tam giác bằng cách sử dụng hàm gotoxy:

#include

#include

using namespace std;

void gotoxy(int x, int y) {

COORD coord;

coord.X = x;

coord.Y = y;

SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);

}

int main() {

for(int i=0;i<10;i++) {

gotoxy(10+i,10);

cout<<"";

gotoxy(15+i,12);

cout<<"";

gotoxy(20-i,14);

cout<<"*";

Sleep(1000);

}

return 0;

}

Thuật toán sử dụng hàm Gotoxy để tạo ra hiệu ứng di chuyển của đối tượng trên màn hình console:

 1. Khởi tạo đối tượng ở vị trí ban đầu bằng cách sử dụng hàm gotoxy để đặt đối tượng vào vị trí mong muốn trên màn hình console.
 1. Sử dụng vòng lặp để thay đổi vị trí của đối tượng trên màn hình console bằng cách cập nhật giá trị của các tham số đầu vào của hàm gotoxy.

  Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Hòa Sumikura Đúng Cách, Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Khiển Sumikura

 2. Sử dụng hàm Sleep để ngừng chương trình trong một khoảng thời gian nhất định giữa các lần cập nhật vị trí của đối tượng trên màn hình console.
 3. Lặp lại các bước trên cho đến khi đối tượng đạt được vị trí mong muốn hoặc chương trình kết thúc.

Ví dụ: Tạo hiệu ứng di chuyển của một chữ cái trên màn hình console bằng cách sử dụng hàm gotoxy:

 1. #include
 2. #include
 3. using namespace std;
 4. void gotoxy(int x, int y) {
 5. COORD coord;
 6. coord.X = x;
 7. coord.Y = y;
 8. SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);

}

 1. int main() {
 2. int x = 0, y = 10;
 3. char c = 'A';
 4. while(x < 80) {
 5. gotoxy(x,y);
 6. cout<
 7. Sleep(100);
 8. gotoxy(x,y);
 9. cout<<" ";
 10. x++;
 11. }
 12. return 0;

}

Trong ví dụ trên, chữ cái "A" sẽ di chuyển từ vị trí ban đầu (0,10) đến vị trí cuối cùng trên trục x của màn hình console (80,10) trong một khoảng thời gian nhất định. Các bước di chuyển của chữ cái được cập nhật bằng cách thay đổi giá trị của tham số x trong hàm gotoxy. Hàm Sleep được sử dụng để tạm dừng chương trình trong 100ms giữa các lần cập nhật vị trí của chữ cái trên màn hình console.

Bạn có thể tham khảo thêm: Hàm Max trong C++

Một số ứng dụng thực tế sử dụng hàm Gotoxy

a) Game Snake: Hàm gotoxy được sử dụng để vẽ con rắn và thức ăn trên màn hình console trong trò chơi Snake. Hàm này được gọi liên tục để cập nhật vị trí của con rắn và thức ăn khi chúng di chuyển trên màn hình console.

b) Game Pacman: Hàm gotoxy được sử dụng để vẽ nhân vật Pacman và các viên gạch trong trò chơi Pacman. Hàm này được gọi liên tục để cập nhật vị trí của Pacman và các viên gạch khi chúng di chuyển trên màn hình console.

c) Trò chơi Breakout: Hàm gotoxy được sử dụng để vẽ thanh điều khiển và các viên gạch trong trò chơi Breakout. Hàm này được gọi liên tục để cập nhật vị trí của thanh điều khiển và các viên gạch khi chúng di chuyển trên màn hình console.

d) Chương trình đồ họa: Hàm gotoxy cũng được sử dụng trong các chương trình đồ họa để vẽ các đối tượng như hình vuông, hình tròn, đường thẳng,... trên màn hình console.

Trên đây là những thông tin cơ bản về hàm gotoxy trong C++ cũng như cách sử dụng và xây dựng hàm gotoxy để đặt đối tượng trên màn hình console. Việc hiểu rõ về hàm này sẽ giúp cho lập trình viên có thể tạo ra những chương trình đơn giản hoặc các trò chơi đồ họa thú vị. Nếu cảm thấy hữu ích, hãy follow Danangmoment và tác giả Anthony.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *