NÊU CÁCH XÁC ĐỊNH HÀM SỐ CHẴN LẺ CỦA HÀM SỐ, HÀM SỐ CHẴN LẺ, CÁCH XÉT TÍNH CHẴN LẺ CỦA HÀM SỐ


A. PHƯƠNG PHÁP.. XÉT TÍNH CHẴN – LẺ CỦA HÀM SỐ

1. Khái niệm hàm số chẵn, hàm số lẻ

Cho hàm số (y = fleft( x ight))gồm tập xác định D.

Bạn đang xem: Nêu cách xác Định hàm số chẵn lẻ của hàm số, hàm số chẵn lẻ, cách xét tính chẵn lẻ của hàm số

• Hàm số (f) được Gọi là hàm số chẵn trường hợp với (forall x in D) thì ( - x in D) và (fleft( x ight) = fleft( - x ight)) .

• Hàm số (f) được gọi là hàm số lẻ trường hợp với (forall x in D)thì ( - x in D) và (fleft( x ight) = - fleft( - x ight))

Chụ ý: Một hàm số rất có thể không chẵn cũng ko lẻ.

2. Đồ thị của hàm số chẵn, hàm số lẻ

• Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung có tác dụng trục đối xứng.

• Đồ thị của hàm số lẻ nhận nơi bắt đầu toạ độ làm trung khu đối xứng.

3. Phương pháp xét tính chẵn, lẻ của hàm số

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) xác định trên (D)

• (f) là hàm số chẵn ( Leftrightarrow left{ eginarraylforall x in D Rightarrow - x in D\fleft( - x ight) = fleft( x ight)endarray ight.)

• (f) là hàm số lẻ ( Leftrightarrow left{ eginarraylforall x in D Rightarrow - x in D\fleft( - x ight) = - fleft( x ight)endarray ight.)

Các bước xét tính chẵn, lẻ của hàm số:

• Cách 1. Tìm tập xác định (D) của hàm số.

• Cách 2. Kiểm tra:

+ Nếu (forall x in D Rightarrow - x in D) thì chuyển qua bước 3.

Xem thêm: Hướng Dẫn Nhận Giftcode Hiệp Khách Giang Hồ Mobile "Thả Ga" Cùng Thanh Niên Game

+ Nếu mãi mãi (x_0 in D) cơ mà ( - x_0 otin D) thì kết luận hàm không chẵn cũng không lẻ.

• Cách 3. Xác định (fleft( - x ight)) cùng đối chiếu với (fleft( x ight):)

+ Nếu (fleft( - x ight) = fleft( x ight)) thì kết luận hàm số là chẵn.

+ Nếu (fleft( - x ight) = - fleft( x ight))thì Kết luận hàm số là lẻ.

B. VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1. Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:


a) (fleft( x ight) = 3x^3 + 2sqrt<3>x)

b) (fleft( x ight) = x^4 + sqrt x^2 + 1 )

c) (fleft( x ight) = sqrt x + 5 + sqrt 5 - x )

d) (fleft( x ight) = sqrt 2 + x + frac1sqrt 2 - x )

Giải

a) Tập xác định của hàm số: (D = R)

Với mọi (x in R) ta có ( - x in R) cùng (fleft( - x ight) = 3left( - x ight)^3 + 2sqrt<3> - x = - left( 3x^3 + 2sqrt<3>x ight) = - fleft( x ight))

Do đó (fleft( x ight) = 3x^3 + 2sqrt<3>x)là hàm số lẻ.

b) Tập xác định của hàm số: (D = R)

Với mọi (x in R)ta có ( - x in R) với (fleft( - x ight) = left( - x ight)^4 + sqrt left( - x ight)^2 + 1 = x^4 + sqrt x^2 + 1 = fleft( x ight))

Do đó (fleft( x ight) = x^4 + sqrt x^2 + 1 ) là hàm số chẵn.

c) Điều kiện xác định: (left{ eginarraylx + 5 ge 0\5 - x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge - 5\x le 5endarray ight. Leftrightarrow - 5 le x le 5)


Suy ra tập xác minh của hàm số là: (D = left< - 5;5 ight>)

Với mọi (x in left< - 5;5 ight>)ta có ( - x in left< - 5;5 ight>) và (fleft( - x ight) = sqrt - x + 5 + sqrt 5 - left( - x ight) = sqrt 5 - x + sqrt x + 5 = fleft( x ight))

Do đó (fleft( x ight) = sqrt x + 5 + sqrt 5 - x ) là hàm số chẵn.

d) Điều kiện xác định: 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge - 2\x
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *