By contrast là gì

Để tất cả một bài bác Task 2 xuất xắc với giành được điểm số cao, chúng ta nên chú ý áp dụng một số trong những từ nối đúng chuẩn cùng linch hoạt. Trong nội dung bài viết ngày từ bây giờ IELTS Vietop vẫn share đến các bạn 6 trường đoản cú nối bạn nên dùng vào IELTS Writing Task 2, thuộc khám phá nhé!

*

1. Albeit/ Notwithstanding/ Much as

Từ đồng nghĩa

In spite of, despite

Cách dùng

Cả 3 từ bỏ bên trên được sử dụng để lấy ra nhị mệnh đề trái ngược nhau về nghĩa

Notwithstanding + N

Notwithstanding the drawbacks of relocating companies to remote area, I still believe that the benefits are more significant.

Bạn đang xem: By contrast là gì

Albeit + Adj/Adv/ prepositional phrases

Technology has greatly added lớn our entertainment options, albeit with some detrimental material.Albeit expensive, the house was huge and located in one of the best neighborhoods in the đô thị.

Much as + S+V, ……

Much as humans are responsible for a variety of environmental problems, we can also take steps to reduce the damage that we are causing to the planet.

Tìm phát âm về Khóa học ôn thi IELTS online trực con đường tại nhà

2. By contrast/ In contrast/ On the contrary

Từ đồng nghĩa

“By/ in contrast” tất cả nghĩa giống như nhỏng “however” hoặc “on the other hand”.

Cách dùng

“By contrast” cùng “in contrast” gồm nghĩa giống nhau cùng được dùng để làm cho thấy một sự không giống nhau hoặc đối chiếu.By contrast, S +VVí dụ: Hundreds of foreign visitors pay a visit khổng lồ museums and historical sites on a daily basis. By contrast, very few local residents visit the these places because they are familiar with the objects displayed in them. S, by/ in contrast, VThe birth rate for older women has declined. Births to lớn teenage mothers, by contrast, have increased.“On the contrary” thì gồm nghĩa không y như “by/in contrast”. Ta dùng “on the contrary” để lắc đầu hoàn một chủ ý hoặc lời xác định trước kia.

Some people think that playing đoạn phim games does not have any benefits. On the contrary, this activity is a good way for them khổng lồ improve problem-solving skills and enhance memory.Cả hai từ bỏ nối “on the contrary” & “in/ by contrast” rất có thể được áp dụng trong Part 2 của phần tranh tài Writing , nhất là với mọi đề đề xuất bạn chỉ dẫn vấn đề đồng ý hoặc bội nghịch đối một ý kiến được giới thiệu vào đề bài.

3. Accordingly/ Consequently

Từ đồng nghĩa

Therefore, hence, thus

Cách dùng

Tương từ bỏ nhỏng cách dùng của ba từ therefore, hence và thus, họ dùng accordingly hoặc consequently Khi mong mỏi nói đến kết quả của một sự việc như thế nào đã có được nhắc trước kia.

S +V. Consequently, S +VThe air chất lượng in cities is often poor, due to pollution from traffic, and the streets and public transport systems are usually overcrowded. Consequently, city life can be unhealthy and stressful. S +V; consequently, S +VIt is undeniable that globalization has resulted in both positive và negative sầu effects; consequently, it must be addressed properly .S +V, and consequently, S +VDoctors are short of time khổng lồ listen, & consequently tend khổng lồ prescribe drugs whenever they can.

Xem thêm: Vest Pocket Vietnamese - Học Chơi Dota: Hướng Dẫn Chơi Akasha (By Hynplo)

Riêng accrodingly có thể đứng cuối câu Children nowadays watch significantly more television than those in the past, which reduces their activity levels accordingly.

4. Paradoxically/ Sadly Enough/ Ironically

Paradoxically (nghịch lý thay)

Although hyacinth has many negative sầu effects, it effectively hinders fishing và thereby paradoxically stops or at least postpones serious overfishing.

Sadly Enough (xứng đáng bi thảm là)

Sadly enough, serious crimes such as theft, burglary or even murder are now committed by people of younger & younger ages.

Ironically (mỉa mai thay)

Despite the fact that authorities are urging people into lớn using environmentally- friendly producrs and campaigns khổng lồ keep the environment clean, ironically, they are simultanenously allowing businessmen to produce as many cars as possible.

5. More importantly

Gần nghĩa với moreover/furthermore/besides, more importantly (đặc biệt quan trọng rộng nữa) dùng làm bổ sung cập nhật thêm 1 vụ việc có tầm quan trọng đặc biệt hơn ý trước.

Ví dụ: Students should wear uniforms when going lớn school as It may take them less time lớn get ready for school each morning. More importantly, it reduces clothing-related peer pressure as every student wears the same outfit.

6. Adv + speaking

Cách dùng

Cấu trúc này thường xuyên được áp dụng trong IELTS Writing task 2 Lúc chúng nói tới ảnh hưởng của một vụ việc lên những nghành nghề của làng hội như tài chính, giáo dục, môi trường…

Việc áp dụng cấu tạo “Adv + speaking” sẽ phân bóc những ý cùng nhau một biện pháp ví dụ và giúp người hiểu nắm bắt được chu đáo mà lại câu ước ao kể.

Các nhiều tự cơ mà những bạn có thể thực hiện là:

Culturally speaking, …Economically speaking, …Environmentally speaking, …Politically speaking, …Legally speaking, ….

Ví dụ: Cùng nói đến ngành phượt, ta có thể sử dụng kết cấu Adv + speaking nhằm nói đến tác động tích cực lẫn xấu đi của chính nó lên văn uống hoá, tài chính và môi trường xung quanh như sau:

Culturally speaking, tourism promotes cultural awareness and also helps lớn preserve local culture và traditions.

Economically speaking, tourism brings numerous job opportunities for local people, helping them lớn making ends meet.

Environmentally speaking, the development of tourism may result in pollution as irresponsible tourists often litter the tourist spots visited by them.

Chúc bạn làm việc tập tốt cùng thành công với 6 trường đoản cú nối đề xuất dùng trong IELTS Writing Task 2 nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *