BULLYING LÀ GÌ

the behaviour of a person who hurts or frightens someone smaller or less powerful, often forcing that person lớn bởi something they vị not want to do:

Bạn đang xem: Bullying là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú danangmoment.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Mongodb Trên Windows, Cài Đặt Mongodb Trên Windows Mới Nhất

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn danangmoment.com English danangmoment.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *