Breakdown là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú danangmoment.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Breakdown là gì

a condition in which you are unable to control thoughts or feelings that prevent you from living và working as you usually do:
The thành phố is losing millions of dollars in lost productivity because of all of the mechanical breakdowns and system failures.
*

khổng lồ rub something hard in order khổng lồ clean it, especially using a stiff brush, soap, và water

Về Việc này
*

*

*

Xem thêm: Bát Đại Sư Phụ Bns - Chương 22: Sự Hy Sinh Của Bát Đại Sư Phụ

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập danangmoment.com English danangmoment.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *