BRAVO NGHĨA LÀ GÌ

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú danangmoment.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết lạc quan.


Bạn đang xem: Bravo nghĩa là gì

an expression used to show pleasure và admiration when someone, esp. a performer, has done something well
*

to lớn rub something hard in order khổng lồ clean it, especially using a stiff brush, soap, and water

Về việc này
*

*

*

Xem thêm: " Komorebi Là Gì - Komorebi Có Nghĩa Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn danangmoment.com English danangmoment.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *