Bộ Tư Pháp Tiếng Anh Là Gì

Bộ tư pháp tiếng Anh là gì? Tư pháp là gì? Cơ quan tư pháp là gì? Cơ quan tư pháp làm gì? danangmoment.com LAW mời chúng ta cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bộ tư pháp tiếng anh là gì

Bài Viết: Bộ tư pháp tiếng anh là gì


Nội Dung

1 1. Bộ tư pháp tiếng Anh là gì?2 2. Quyền tư pháp và thực hiện quyền tư pháp theo Hiến pháp năm 2013

1. Bộ tư pháp tiếng Anh là gì?

Bộ Tư pháp tiếng Anh: Department of Justice – viết tắt: (DOJ) là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng quản trị nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; thịnh hành, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; trợ giúp tư pháp và những công tác tư pháp khác trong phạm vi toàn nước; quản trị nhà nước những dịch vụ công trong những ngành nghề thuộc phạm vi quản trị nhà nước của Bộ.


*

Lý lịch tư pháp là gì?

b. Cơ quan tư pháp là gì?

Cơ quan tư pháp (hay hệ thống tư pháp) là một hệ thống tòa án để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật và giải quyết những tranh chấp. Theo chủ thuyết tam quyền phân lập, cơ quan tư pháp là phân nhánh chính của một chính thể, có trách nhiệm chính về việc diễn giải luật.

c. Cơ quan tư pháp làm gì?

Cơ quan tư pháp phụ trách xử mọi vụ án cho quốc gia, nhân dân… bao gồm một hệ thống Tòa án từ cấp nhỏ nhất cho đến Tòa án tối cao Quốc gia. Ở nhiều nước trên thế giới, để modvigil 200mg đảm bảo Tư pháp độc lập, khi xử án không vướng vào tình trạng phe phái thì những Quan tòa (Thẩm phán) phải do dân bầu lên và phải là những người không có đảng phái, không được quyền tham gia đảng, không được quyền lập đảng. Khi tòa án xảy ra tiêu tực thì Quốc hội (tức dân) có quyền tố cáo và phương thức chức Thẩm phán. Tòa án chỉ có quyền xử án, không có quyền đặt ra luật buy diazepam trực tuyến pháp, cũng không có quyền bắt giữ người. Đừng đầu nhánh Tư pháp là Tòa án tối cao quốc gia, bao gồm một nhóm thẩm phán (thường là số lẻ) làm việc bằng phương thức bỏ phiếu… cơ quan quyền lực tối cao này có quyền xanax bars phán quyết 1 đạo luật là vi hiến và bãi bỏ nó. Cơ quan này cũng có quyền phán quyết những việc làm vi hiến của Tổng thống.

2. Quyền tư pháp và thực hiện quyền tư pháp theo Hiến pháp năm 2013

Ở VN, quyền tư pháp song song với quyền lập pháp và quyền hành pháp tạo thành quyền lực tối cao thống nhất của Nhà nước, mục đích thực hiện quyền tư pháp là xử lý mọi hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết những tranh chấp về quyền và nghĩa vụ phát sinh, bổ sung cập nhật, thay đổi hoặc chấm dứt từ những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ do Tòa án thực hiện bằng thủ tục tố tụng chặt chẽ, dân chủ, công khai minh bạch và vô tư, nhằm khôi phục, duy trì trật tự pháp luật, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm, góp phần đảm bảo an toàn pháp luật được tôn trọng và chấp hành nghiêm minh. Tại khoản 3 Điều 2 và khoản 1 Điều 102 Hiến pháp năm 2013 quy định:“Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa những cơ quan nhà nước trong việc thực hiện những quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.”; “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.”. Trong phạm vi bài viết này, tác giả giới hạn việc nghiên giúp về quyền tư pháp và cơ quan thực thi quyền tư pháp theo tinh thần quy định của Hiến pháp năm 2013, mà theo đó, hiện vẫn còn nhiều phương thức hiểu khác nhau về quyền tư pháp và cơ quan thực hiện quyền tư pháp, bởi ngoài những quy định có liên quan tại Hiến pháp năm 2013, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiện vẫn chưa cho ra đời văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung này.

a. Nhận thức về quyền tư pháp

Lần trước tiên trong lịch sử lập hiến ở VN, quyền tư pháp và cơ quan thực thi quyền tư pháp được quy định rõ. Tuy nhiên, khái niệm về quyền tư pháp thì chưa được định nghĩa hoặc giải thích chính thống từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được hiểu một phương thức thống nhất, dẫn đến nhận thức có sự khác nhau về quyền tư pháp. Xoay quanh nội dung này, hiện có những nhóm quan điểm sau:

+ Nhóm quan điểm thứ hai: Quyền tư pháp là quyền mà Nhà nước giao cho những cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động,… theo trình tự, thủ tục tố tụng tư pháp, kể cả những thủ tục tố tụng hình sự, thủ tục tố tụng dân sự, thủ tục tố tụng hành chính,… Cơ quan khảo sát, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân , Cơ quan thi hành án đều thực hiện quyền tư pháp theo những mức độ khác nhau. Việc thực hiện quyền tư pháp của Tòa án gắn liền với chức năng xét xử và chỉ thực hiện khi và chỉ khi xét xử chứ không bao trùm cả chức năng khảo sát, chức năng công tố và chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp. Hoạt động thực hiện quyền tư pháp của Tòa án nhân dân chỉ xảy ra khi vụ việc được chuyển đến Tòa án xem xét, giải quyết và trọn vẹn độc lập với hoạt động khảo sát của cơ quan khảo sát, hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát. Do vậy, Quyền tư pháp được hiểu là tập hợp những hoạt động cụ thể do cơ quan tư pháp thực hiện trong tố tụng tư pháp, liên quan trực tiếp đến việc giải quyết vụ án, những tranh chấp pháp luật, hướng tới mục đích giải quyết những vụ án, tranh chấp một phương thức khách quan, đúng đắn và những hoạt động liên quan đến thi hành những phán quyết của Tòa án, mà những hoạt động đó thuộc về cơ quan khảo sát, viện kiểm sát, tòa án và thi hành án.


+ Nhóm quan điểm thứ ba: Quyền tư pháp là ngành nghề quyền lực tối cao Nhà nước được thực hiện trải qua hoạt động phân xử và phán xét tính đúng đắn, tính hợp pháp của những hành vi, quyết định dùng pháp luật khi có sự tranh chấp về những quyền và lợi ích giữa những chủ thể pháp luật. Theo quan điểm này, chủ thể thực hiện quyền tư pháp chỉ là Tòa án và hoạt động tư pháp chỉ là hoạt động xét xử. Nói đến tư pháp là nói đến ngành nghề hoạt động xét xử của Tòa án và ngược lại. Cùng chung quan điểm này, theo PGS.TS Nguyễn Đăng Dung, trong sách chuyên khảo “Thể chế Tư pháp trong Nhà nước pháp quyền”, NXB Tư pháp, năm 2004, trang 11, có viết: “Tư pháp là một ngành nghề quyền lực tối cao nhà nước, được thực hiện trải qua hoạt động phân xử và phán xét tính đúng đắn, tính hợp pháp của những hành vi, những quyết định pháp luật khi có sự tranh chấp về những quyền và lợi ích giữa những chủ thể pháp luật”

Đồng tình với quan điểm này, nhưng hiểu với phạm vi mở rộng hơn, mức độ tinh xảo hơn, mà theo đó, nội hàm của quyền tư pháp trước hết là quyền xét xử, quyền kiểm tra, đánh giá kết luận về tính hợp pháp và có căn cứ của những quyết định, hành vi tố tụng do những cơ quan tư pháp thực hiện trong suốt quá trình tố tụng và thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Những người ủng hộ quan điểm mở rộng, lập luận theo hướng Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bằng hoạt động của tớ, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, những vi phạm pháp luật khác. Trước yêu cầu đảm bảo an toàn tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phải xây dựng cơ chế để Tòa án tham gia kiểm soát việc thực hiện những hoạt động tư pháp. Trong bài viết: “Làm thế nào để Thẩm phán và Tòa án độc lập trong thực tiến hành lý” của GS. Lê Hồng Hạnh, đăng trên Tạp chí Pháp luật và Phát triển, số 1/2015, có viết: Trong cơ chế phân công quyền lực tối cao, quyền tư pháp được hiểu là là quyền của Nhà nước xác định và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật và thực tiến hành lý trải qua những thể chế phù hợp. Thiết chế này có tác dụng cơ bản nhất, nếu không muốn nói là duy nhất, thay mặt xã hội thực tiến hành lý và nó phải được tổ chức, được giao nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện việc làm một phương thức độc lập tối đa có thể; và công lý phải được thực thi trong mắt nhân dân. Thiết chế thực tiến hành lý kể cả những Thẩm phán. Còn PGS.TS Trần Văn Độ, cho rằng: Quyền tư pháp là quyền xét xử, tức quyền dùng pháp luật để ra phán quyết về những vi phạm pháp luật và những tranh chấp xảy ra trong xã hội. Tòa án là cơ quan duy nhất thực hiện quyền tư pháp, là cơ quan xét xử duy nhất của Nhà nước thực hiện quyền tư pháp. Vì vậy, xử lý những vi phạm pháp luật bằng những chế tài Nhà nước, giải quyết những tranh chấp bằng quyền lực tối cao Nhà nước đều phải thuộc thẩm quyền của Tòa án. Những cơ quan nhà nước khác tham gia vào việc xử lý, giải quyết đó không phải là cơ quan tư pháp, không có tác dụng thực hiện quyền tư pháp, mà những cơ quan này chỉ thực hiện những hoạt động tư pháp. Từ đó, mở rộng thẩm quyền của Tòa án trong xét xử, giao cho Tòa án đảm bảo an toàn dùng thống nhất pháp luật là xu thế tất yếu của nhà nước pháp quyền.

a) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan khảo sát những cấp. Trường hợp này, lệnh bắt phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành;

b) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự những cấp;

 Tương tự như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 193 BLTTHS năm 2015, những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 Bộ luật này, có quyền ra lệnh khám xét (khám xét người, khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện , thu giữ thư tín, điện tín,…). Trong khi những quyền này có liên quan to đến quyền con người, quyền công dân, thì lại chưa được Quốc hội giao cho Tòa án với tư phương thức là cơ quan thực hiện quyền tư pháp phán quyết hoặc kiểm tra việc ra phán quyết để bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản của công dân!


b. Cơ quan thực hiện quyền tư pháp

Việc quy định quyền tư pháp phải xuất phát từ nguyên tắc tổ chức quyền lực tối cao nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, phù hợp với đặc thù về thể chế chính trị, thực tiễn và truyền thống pháp luật của Việt Nam. Qua nghiên giúp của những người viết, xoay quanh nhận thức về quyền tư pháp là hoạt động của Cơ quan khảo sát, Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan thi hành án và thiết chế trợ giúp tư pháp cho rằng, quyền tư pháp chỉ là hoạt động xét xử của Tòa án có một số điểm chưa hợp lý sau:

Một là, những quan điểm nói trên mới chỉ nói đến chức năng và thẩm quyền xét xử của Tòa án, mà chưa đề cập đến thẩm quyền nhiều mặt khác của cơ quan này, bởi vì, ở nhiều quốc gia khác, ngoài hoạt động xét xử, Tòa án còn thực hiện nhiều hoạt động khác, như kiểm tra tính hợp pháp và tính có căn cứ của những quyết định mà cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền giải thích, hướng dẫn, dùng pháp luật.

Hai là, nhận thức về quyền tư pháp theo phương diện chủ thể thực thi quyền tư pháp kể cả cơ quan khảo sát, Viện kiểm sát sẽ phân biệt được rõ ràng chức năng hành pháp và chức năng tư pháp. Những cơ quan khảo sát, viện kiểm sát về thực chất là cơ quan hành pháp và hoạt động của những cơ quan này sẽ tham gia vào những vụ án hình sự, trong khi đó, những vụ án không phải là hình sự thì theo quy định của pháp luật nghĩa vụ chứng minh thuộc về những đương sự, nên những cơ quan khảo sát sẽ không xuất hiện và chức năng thực hiện quyền kiểm sát hoạt động tư pháp của viện kiểm sát lại càng rất mờ nhạt.

Ba là, nếu coi chủ thể thực hiện quyền tư pháp không chỉ là những cơ quan nhà nước mà còn cả những tổ chức trợ giúp tư pháp, thì điều này dẫn đến, quyền tư pháp không còn được hiểu đúng theo nghĩa của một nhánh quyền lực tối cao trong quyền lực tối cao Nhà nước của bộ máy Nhà nước.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đổi Mật Khẩu Gmail Trên Máy Tính, Điện Thoại Iphone, Android

Theo quy định khoản 1 Điều 102 Hiến pháp năm 2013, như trên đã dẫn, việc cụ thể hóa nội hàm về quyền tư pháp, xác định chính danh Tòa là cơ quan thực hiện quyền tư pháp trong văn bản pháp luật là điều rất thiết yếu, từ đó mới quy định đúng, đủ, đúng mực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án, tạo cơ sở pháp lý cho Tòa án thực hiện có hiệu quả quyền tư pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Qua nghiên giúp, theo quan điểm của những người viết, nội hàm của quyền tư pháp được xác định kể cả những ngành nghề sau:

Thứ nhất, quyền tư pháp là xét xử và giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật; dùng, kiểm tra, hủy bỏ việc dùng những biện pháp cưỡng chế Nhà nước hạn chế quyền con người, quyền công dân đã được Hiến pháp và pháp luật quy định; kiểm tra, kết luận tính hợp pháp và có căn cứ của những hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng.

Thứ hai, xử lý vi phạm hành chính; xem xét đề nghị của cơ quan quản trị nhà nước và quyết định dùng những biện pháp xử lý hành chính liên quan đến quyền con người; quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, quyết định, giám sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án;

Thứ tư, trong quá trình xét xử vụ án, Tòa án phát hiện và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH;

Thứ năm, quyền kiểm soát việc thực hiện những hoạt động tư pháp. Hiến pháp đã xác định Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, thì trong quá trình thực hiện quyền tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử, giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền, những hoạt động của cơ quan, tổ chức tiến hành tố tụng hoặc hỗ trợ cho tòa án trong việc thực hiện quyền tư pháp đều phải chịu sự kiểm soát tư pháp của Tòa án.

Từ những phân tích nội hàm quyền tư pháp nêu trên, theo quan điểm của những người viết, quyền tư pháp được hiểu: Quyền tư pháp là quyền lực tối cao nhà nước giao cho tòa án thực hiện, kể cả trước hết là quyền xét xử và giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật; dùng, kiểm tra, hoặc hủy bỏ việc dùng những biện pháp cưỡng chế Nhà nước hạn chế quyền con người, quyền công dân; dùng những biện pháp xử lý hành chính liên quan đến quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật; quyết định, giám sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án; hướng dẫn thống nhất dùng pháp luật; kiểm soát hoạt động tư pháp, hoạt động của cơ quan hành pháp theo cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện quyền lực tối cao nhà nước và những quyền khác đảm bảo an toàn để Tòa án thực thi quyền lực tối cao tư pháp theo quy định của pháp luật.


Hoạt động tư pháp là hoạt động của những cơ quan nhà nước bảo vệ pháp luật có trách nhiệm duy trì, bảo vệ công lý và trật tự pháp luật, trong đó, Tòa án với chức năng hiến định là xét xử với vai trò trung tâm và thể hiện rõ nét nhất những đặc tính của quyền tư pháp. Hoạt động khảo sát, hoạt động thực hành quyền công tố được thực hiện bởi những cơ quan hành pháp, bởi suy cho cùng Cơ quan khảo sát, Viện kiểm sát về thực chất thuộc cơ quan hành pháp, nên việc sắp xếp những cơ quan này vào hệ thống những cơ quan tư pháp là không hợp lý, hơn nữa, theo khoản 1 Điều 107 Hiến pháp năm 2013: “Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”. Kiểm sát hoạt động tư pháp mà thực chất là kiểm sát hoạt động xét xử của Tòa án, là hình thức kiểm soát quyền lực tối cao nhà nước, xuất phát từ nguyên tắc độc lập xét xử. Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014: “ Kiểm sát hoạt động tư pháp là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân để kiểm sát tính hợp pháp của những hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp, được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự; trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và hộ gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; những hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật.” Vấn đề đặt ra, kiểm soát quyền lực tối cao tư pháp thực hiện như vậy nào là hợp lý? Phương thức giải thích phù hợp với Hiến pháp hiện nay là quyền kiểm soát hoạt động xét xử, được Quốc hội giao cho Viện kiểm sát với vai trò công cụ kiểm soát quyền lực tối cao nhà nước nói tóm lại, trong đó có quyền lực tối cao tư pháp. Mà nếu như vậy, Viện kiểm sát phải độc lập với hoạt động xét xử, hoạt động tố tụng thì mới có thể kiểm sát hoạt động xét xử, kiểm sát hoạt động tố tụng, nghĩa là Viện kiểm sát phải đứng ngoài tư pháp, không phải là cơ quan tư pháp. Mặt khác, cơ quan khảo sát và Viện kiểm sát xuất hiện trong quan hệ tố tụng trong từng ngành nghề là khác nhau, cụ thể, trong quan hệ tố tụng hình sự thì luôn luôn có sự tham gia của những cơ quan này theo thẩm quyền pháp luật quy định, tuy vậy với ngành nghề dân sự, lao động, kinh doanh, thương mại,… Cơ quan khảo sát không tham gia, còn Viện kiểm sát chỉ tham gia với chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp việc thực hiện chức năng công tố với chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp chưa rõ ràng, nghĩa là lúc nào thì Viên kiểm sát thực hiện quyền công tố, khi nào thì Viện kiểm sát thực hiện quyền kiểm sát hoạt động xét xử của Tòa án.

Cơ quan thi hành án với chức năng nhiệm vụ pháp luật quy định chỉ thi hành những phán quyết của Tòa án, nên mang tính chất hành chính – tư pháp. Do đó, hoạt động thi hành án không thuộc phạm vi của quyền tư pháp và cơ quan thi hành án không phải là cơ quan tư pháp. Ngoài ra, hoạt động của tổ chức luật sư, giám định,… như tên gọi là hoạt động trợ giúp tư pháp, góp phần bảo vệ công lý, nhưng những hoạt động này được tiến hành bởi những tổ chức, cá nhân ngoài trời, không được giao thực hiện quyền lực tối cao nhà nước, nên không coi là hoạt động thực thi quyền tư pháp.

Trong khi đó, Tòa án là chủ thể thực hiện quyền tư pháp một phương thức “tuyệt đối” nên tham gia trong mọi ngành nghề để phân xử đưa ra phán quyết đảm bảo an toàn sự vô tư, lẽ phải, bảo vệ công lý theo quy định của pháp luật. Trong tình huống quốc gia ta đang xây dựng nền tư pháp phụng sự Nhân dân, gần Nhân dân, đáp ứng những yêu cầu của Nhân dân phải giải quyết nhanh chóng những tranh chấp, sự việc phát sinh để kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích của những người dân thì mức độ và phạm vi kiểm sát hoạt động xét xử, giải quyết những vụ việc khác của Tòa án cần phải được cụ thể hóa bằng văn bản pháp luật.

Tóm lại, theo quan điểm của những người viết, Tòa án là cơ quan duy nhất thực hiện quyền tư pháp, là cơ quan xét xử duy nhất của Nhà nước, chỉ có Tòa án là cơ quan có thẩm quyền xử lý những vi phạm pháp luật bằng chế tài nhà nước, giải quyết những tranh chấp bằng quyền lực tối cao nhà nước. Do vậy, khi nói đến quyền tư pháp là nói đến quyền của Tòa án và chỉ là Tòa án; Cơ quan thực hiện quyền tư pháp duy nhất chỉ là Tòa án.

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: Bộ Tư Pháp Tiếng Anh Là Gì, Cán Bộ Tư Pháp Hộ Tịch In English With Examples

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://danangmoment.com Bộ Tư Pháp Tiếng Anh Là Gì, Cán Bộ Tư Pháp Hộ Tịch In English With Examples

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *