Bling Là Gì

used to lớn describe jewellery or decoration that attracts attention because it is very noticeable cùng looks expensive:

Bài Viết: Bling là gì

Những quan điểm của không ít ví dụ ko biểu hiện cách nhìn của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press giỏi của những đơn vị trao giấy phép. Indeed, paying homage khổng lồ fashion is a major contribution whether it is “bling” jewellery, baggy jeans, etc., or displaying the “in-yer-face” attitude. The first 100 dolls in the 2005 version came with a special small đá quí chip in his bling necklace. Excessive sầu consumerism cùng an obsession with bling are certainly not confined to any particular demographic. In his hands, abandoned debris or kitsch is quixotically plasticized inkhổng lồ a br& of postminimamenu sculpture with a seductive sầu touch of bling. He”s the kind of kid who gets his allowance in cash, not stock options; finding himself amid all this bling cùng stardom is intimidating. Likewise, hip hop culture has popularised the slang term blingbling, which refers lớn ostentatious display of jewellery by men or women. In this game you play one on one matches against other ballers lớn gain points which you can use to lớn buy cars, bling, clothes etc.


Bạn đang xem: Bling là gì

*

*

*

*

Thêm công dụng hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của doanh nghiệp thực hiện phầm mềm size tìm kiếm kiếm miễn mức giá của Cửa Hàng chúng tôi.Tìm kiếm áp dụng từ bỏ điển của công ty chúng tôi tức thì lúc này với chắc chắn là rằng chúng ta ko thời gian như thế nào trôi mất xuất phát điểm từ một lần nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra giúp bằng cách thức nháy đúp loài chuột Những app tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn Cambridge English Cambridge University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Những luật lệ sử dụng


Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Mỹ Quan Là Gì ? Nghĩa Của Từ Mỹ Quan Trong Tiếng Việt

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Bling Là Gì – Nghĩa Của Từ Bling

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://danangmoment.com Bling Là Gì – Nghĩa Của Từ Bling


Related


About The Author
*

Là GìEmail Author

Leave sầu a Reply Hủy

Lưu tên của mình, gmail, với website trong trình chăm sóc này đến lần comment tiếp đến của tớ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *