Bình quân gia quyền tiếng anh là gì

Số trung bình gia quyền (giờ Anh: weighted average) được xem tân oán bên trên các đại lý những yếu tố tmê man gia bình quân hoá gồm phương châm về qui mô góp phần không giống nhau.

Bạn đang xem: Bình quân gia quyền tiếng anh là gì


*

Số trung bình gia quyền (weighted average)

Định nghĩa

Số trung bình gia quyền vào giờ Anh là weighted average hayweighted mean.

Số trung bình là tiêu chí biểu lộ mức độ điển hình của một toàn diện bao gồm nhiều đơn vị cùng loại được khẳng định theo một tiêu thức như thế nào đó.

Số trung bình gia quyền là một trong những dạng số trung bình xuất xắc vừa phải số học tập mà trong những số ấy những thành phần sử dụng trong quy trình tính toán được gia quyền nhằm phản ảnh thực tiễn là không phải tất cả những phần tử đều sở hữu tầm đặc trưng tương đồng.

Bản chất

- Số bình quân gia quyền được tính toán thù trên cửa hàng những thành phần tyêu thích gia bình quân hoá có mục đích về qui mô đóng góp khác biệt.

Xem thêm: Hướng Dẫn Điều Khiển Điều Hòa, Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Hoà Panasonic

- Không giống hệt như số bình quân gia quyền, số bình quân giản đơn được xem toán bên trên đại lý các yếu tắc tham gia bình quân hoá bao gồm sứ mệnh về qui tế bào (tần số) đóng góp tương đồng.

Công thức xác định và vai trò của số trung bình gia quyền

Công thức xác định

Với từng lượng thay đổi xitất cả trọng số/tần số tương xứng wi. Số trung bình gia quyền được xác định bởi công thức:

Số trung bình gia quyền= Σ(xi.wi) / Σwi

Trong đó

xilà giá trị lượng biến chuyển quan sát

wi là trọng số hay tần con số vươn lên là quan liêu sát

- Số trung bình gia quyền thường xuyên được sử dụng vào chỉ số giá để đề đạt tỉ trọng phần trăm túi tiền của chúng ta đưa ra cho những món đồ khác biệt nhằm mục tiêu khẳng định mức tăng trung bình của giá cả.

Ví dụ

Giả sử nấc sống của bạn được đại diện bời cha hàng hóa điển hình nổi bật A, B và C mà lại anh ta thiết lập. Trong thời kì nghiên cứu, giá của bố sản phẩm & hàng hóa tăng thứu tự bằng 35%, 10% với 45%.

Nếu khách hàng áp dụng toàn bộ thu nhập cá nhân của chính mình để sở hữ cha sản phẩm & hàng hóa theo tỉ lệ theo thứ tự là 20%, một nửa và 30%, tuy nhiên họ làm lơ thực tế này cùng tính số trung bình bằng phương pháp cộng mức tăng giá lại cùng nhau, sau đó phân chia đến 3 (tức ko gia quyền):

(35% + 10% + 45%)/3 = 30%

Kết quả cho biết nút tăng giá trung bình là 30%. Nhưng tác dụng sẽ khác đi nếu như họ tính số bình quân gia quyền:

35 x 20% + 10 x 1/2 + 45 x 30% = 25,5%

Số bình quân gia quyền là số bình quân thay mặt hơn đến nút tăng giá, cũng chính vì không hẳn chỉ bao gồm nút đội giá của từng một số loại sản phẩm & hàng hóa mà lại cả tỉ trọng, giỏi quyền số, của giá cả cũng được tính cho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *