Bài Tập Xét Tính Chẵn Lẻ Của Hàm Số, Cách Xét Tính Chẵn Lẻ Của Hàm Số Hay, Chi Tiết

Để xác minh tính chẵn lẻ của hàm số trước tiên chúng ta bắt buộc phát âm cố như thế nào là hàm số chẵn với cố làm sao là hàm số lẻ.

Bạn đang xem: Bài tập xét tính chẵn lẻ của hàm số, cách xét tính chẵn lẻ của hàm số hay, chi tiết


Bài viết này chúng ta thuộc tò mò bí quyết xác định hàm số chẵn lẻ, đặc biệt là phương pháp xét tính chẵn lẻ của hàm số gồm trị hoàn hảo nhất. Qua đó áp dụng giải một số bài bác tập để rèn tài năng giải tân oán này.

1. Kiến thức đề xuất nhớ hàm số chẵn, hàm số lẻ

• Hàm số y = f(x) cùng với tập xác định D Call là hàm số chẵn nếu: ∀x ∈ D thì -x ∈ D và f(-x) = f(x).

* Ví dụ: Hàm số y = x2 là hàm số chẵn

- Đồ thị của một hàm số chẵn thừa nhận trục tung làm cho trục đối xứng.

• Hàm số y = f(x) cùng với tập xác định D hotline là hàm số lẻ nếu: ∀x ∈ D thì -x ∈ D và f(-x) = -f(x).

* Ví dụ: Hàm số y = x là hàm số lẻ

- Đồ thị của một hàm số lẻ dấn gốc tọa độ có tác dụng trung ương đối xứng.

Chụ ý: Một hàm số không nhât thiết yêu cầu là hàm số chẵn hoặc hàm số lẻ.

* Ví dụ: Hàm số y = 2x + 1 không là hàm số chẵn, cũng ko là hàm số lẻ vì:

 Tại x = 1 có f(1) = 2.1 + 1 = 3

 Tại x = -1 có f(-1) = 2.(-1) + 1 = -1

→ Hai cực hiếm f(1) cùng f(-1) không đều nhau cùng cũng ko đối nhau

2. Cách xét tính chẵn lẻ của hàm số, hàm số bao gồm trị giỏi đối

* Để xác định hàm số chẵn lẻ ta triển khai công việc sau:

- Cách 1: Tìm TXĐ: D

Nếu ∀x ∈ D ⇒ -x ∈ D Chuyển qua bước ba

Nếu ∃ x0 ∈ D ⇒ -x0 ∉ D tóm lại hàm không chẵn cũng không lẻ.

- Bước 2: Thay x bằng -x với tính f(-x)

- Cách 3: Xét vệt (đối chiếu f(x) và f(-x)):

 ° Nếu f(-x) = f(x) thì hàm số f chẵn

 ° Nếu f(-x) = -f(x) thì hàm số f lẻ

 ° Trường đúng theo khác: hàm số f không có tính chẵn lẻ

*

3. Một số bài bác tập xét tính chẵn lẻ của hàm số

* Bài tập 1 (Bài 4 trang 39 SGK Đại số 10): Xét tính chẵn lẻ của những hàm số sau:

a) y = |x|;

b) y = (x + 2)2;

c) y = x3 + x;

d) y = x2 + x + 1.

° Lời giải bài tập 1 (bài xích 4 trang 39 SGK Đại số 10): 

a) Đặt y = f(x) = |x|.

° TXĐ: D = R đề nghị với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

° f(–x) = |–x| = |x| = f(x).

→ Vậy hàm số y = |x| là hàm số chẵn.

b) Đặt y = f(x) = (x + 2)2.

° TXĐ: D = R buộc phải cùng với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

° f(–x) = (–x + 2)2 = (x – 2)2 ≠ (x + 2)2 = f(x)

° f(–x) = (–x + 2)2 = (x – 2)2 ≠ – (x + 2)2 = –f(x).

Xem thêm: Hướng Dẫn Lấy Lại Mật Khẩu Icloud Và Cách Khôi Phục Nhanh Nhất

→ Vậy hàm số y = (x + 2)2 có tác dụng hàm số không chẵn, không lẻ.

c) Đặt y = f(x) = x3 + x.

° TXĐ: D = R đề nghị cùng với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

° f(–x) = (–x)3 + (–x) = –x3 – x = – (x3 + x) = –f(x)

→ Vậy y = x3 + x là hàm số lẻ.

d) Đặt y = f(x) = x2 + x + 1.

° TXĐ: D = R nên cùng với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

° f(–x) = (–x)2 + (–x) + 1 = x2 – x + 1 ≠ x2 + x + 1 = f(x)

° f(–x) = (–x)2 + (–x) + 1 = x2 – x + 1 ≠ –(x2 + x + 1) = –f(x)

→ Vậy hàm số y = x2 + x + một là hàm số ko chẵn, ko lẻ.

*
*

* Bài 3: Xét tính chẵn lẻ của hàm số bao gồm trị tuyệt đối hoàn hảo sau: f(x) = |x + 3| - |x - 3|

° Lời giải:

 Với f(x) = |x + 3| - |x - 3|

- TXĐ: D = R

 f(-x) = |-x + 3| - |-x - 3| = |-(x - 3)| - |-(x + 3)| = |x - 3| - |x + 3| = -f(x).

→ Kết luận: hàm f(x) = |x + 3| - |x - 3| là hàm số lẻ.

*

*
*

⇒ Vậy với m = ± 1 thì hàm số sẽ cho là hàm chẵn.

4. các bài tập luyện xét tính chẵn lẻ của hàm số

* Bài 1: Khảo cạnh bên tính chẵn lẻ của những hàm số gồm trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất sau

a) f(x) = |2x + 1| + |2x - 1|

b) f(x) = (|x + 1| + |x - 1|)/(|x + 1| - |x - 1|)

a) f(x) = |x - 1|2.

° Đ/s: a) chẵn; b) lẻ; c) ko chẵn, không lẻ.

* Bài 2: Cho hàm số f(x) = (m - 2)x2 + (m - 3)x + m2 - 4

a) Tìm m để hàm f(x) là hàm chẵn

b) Tìm m nhằm hàm f(x) là hàm lẻ.

° Đ/s: a) m = 3; b) m = 2.


do đó, ở đoạn ngôn từ này các em bắt buộc ghi nhớ được khái niệm hàm số chẵn, hàm số lẻ, 3 bước cơ phiên bản để xét tính chẵn lẻ của hàm số, hàm bao gồm trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất, hàm chứa căn uống thức với những hàm khác. điều đặc biệt cần luyện trải qua không ít bài bác tập để tập luyện kỹ năng giải toán thù của phiên bản thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *