BÁC SĨ NỘI KHOA TIẾNG ANH LÀ GÌ

Bác sĩ nội y khoa giờ đồng hồ Anh là internist bao gồm phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Nội khoa là phân ngành vào y khoa liên quan đến việc ngnạp năng lượng ngừa, chẩn đân oán cùng điều trị những bệnh của ban ngành bên phía trong cơ thể, đặc biệt là sống người Khủng.

Bạn đang xem: Bác sĩ nội khoa tiếng anh là gì


Bác sĩ nội y khoa tiếng Anh là internist gồm phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Bác sĩ khoa nội là người dân có kỹ năng và kiến thức chăm ngànhvề khám chữa các bệnhliên quan đến những phần tử phía bên trong khung hình. Nội khoa cũng là một trong phânngành trong ykhoa.

*

Bác sĩ nội y khoa cần có kỹ năng vào vấn đề làm chủ những người bị bệnh có quy trình bệnh ko rõ ràng hoặc những dịch đồng thời.

Bác sĩ khoa nội quan tâm cùng chữa bệnh người mắc bệnh vào viện cùng có thể đóng góp một phương châm chính trong đào tạo và huấn luyện cùng nghiên cứu và phân tích.

Các tự vựng giờ đồng hồ Anh tương quan mang đến chưng sĩ nội khoa.

Psychiatric hospital /ˌsʌɪkɪˈatrɪk ˈhɒspɪt(ə)l/: Bệnh viện tinh thần.

Andrology /anˈdrɒlədʒi/: Nam khoa.

*

Gynecology /ˌɡaɪnəˈkɑːlədʒi/: Prúc khoa.

Urology /jʊˈrɑːlədʒi/: Niệu khoa.

Immunology /ˌɪmjuˈnɑːlədʒi/: Miễn dịch học tập.

Nephrology /nɛˈfrɒlədʒi/: Thận học tập.

Oncology /ɑːnˈkɑːlədʒi/: Ung thỏng học.

Cardiology /kɑːdɪˈɒlədʒi/: Khoa tim.

Gastroenterology /ˌɡastrəʊɛntəˈrɒlədʒi/: Khoa tiêu hóa.

Anesthesiology /ˌanɪsˌθiːzɪˈɒlədʒi/: Chuyên khoa gây nghiện.

Dermatology /ˌdəːməˈtɒlədʒi/: Chuyên ổn khoa da liễu.

Endocrinology /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒi/: Khoa nội máu.

Xem thêm: Toc Với Công Tác Kiểm Soát Fod Là Gì ? Toc Với Công Tác Kiểm Soát Fod

Epidemiology /ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒi/: Khoa dịch tễ học.

Hematology /ˌhiːməˈtɒlədʒi/: Khoa tiết học.

Neurology /nʊˈrɑːlədʒi/: Khoa thần ghê.

Neurosurgery /ˈnʊroʊsɜːrdʒəri/: Ngoại thần tởm.

Odontology /ˌoʊdɑːnˈtɑːlədʒi/: Khoa răng.

Ophthalmology /ˌɑːfθælˈmɑːlədʒi/: Khoa đôi mắt.

Orthopedics /ˌɔːrθəˈpiːdɪks/: Khoa chỉnh hình.

Orthopedic surgery /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại chỉnh hình.

Plastic surgery /ˌplæstɪk ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật sản xuất hình.

Thoracic surgery /θɔːˈræsɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại lồng ngực.

Traumatology /’trɔ:mə’tɒlədʒı/: Khoa gặp chấn thương.

Geriatric /ˌdʒeriˈætrɪk/: Lão khoa.

Cardiologist /ˌkɑːrdiˈɑːlədʒɪst/: Bác sĩ tyên mạch.

Dermatologist /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒɪst/: Bác sĩ domain authority liễu.

Endocrinologist /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒɪst/: Bác sĩ nội ngày tiết.

Bài viết chưng sĩ nội y khoa giờ đồng hồ Anh là gì được tổng đúng theo vì chưng giáoviên trung trung khu giờ Anh danangmoment.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *