ATTRACT ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ

Chữ attention đi cùng với những hễ trường đoản cú khác nhau đã sở hữu nghĩa không giống nhau, và attention xuất hiện rất nhiều trong các kỳ thi TOEIC, TOEFL…Trong khi bạn học tập nếu không khéo sẽ không ghi nhớ các thành ngữ kết phù hợp với attention. Chúng ta thuộc coi Tập đúng theo những thành ngữ kết hợp với attention.

Tập hòa hợp toàn bộ giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ anh

Hợp pháp hóa lãnh sự


*

attention please! Hãy vắng lặng (chuẩn bị nói một điều gì đó)

attract one’s attraction: lôi cuốn / si mê sự chú ý của ai

= call, capture, catch, comm&, compel (bắt phải), dem&, draw, grab one’s attention

attract unwelcome attention: si sự chú ý không ý muốn đợi

be the center of attention: là trung trung ương của sự việc crúc ý

be all attention: rất chăm chỉ chú

bring sth to one’s attention: tạo cho ai chú ý vào điều gì

call one’s attention lớn (s.o /sth): gợi cảm sự chú ý

gọi away one’s attention: khiến cho ai đãng trí / khiến cho ai không chụ ý

catch one’s attention: khiến ai đề xuất chăm chú, đắm say sự chăm chú của ai

come to (stand at) attention: đứng nghiêm

concentrate one’s attention khổng lồ sth/sb: triệu tập để ý vào ai/dòng gì

= confine, focus one’s attention to sth/sb

direct one’s attention to: crúc trọng/ tập trung để ý cho điều gì

distract one’s attention: làm sao nhãng sản xuất sự để ý của ai

draw one’s attention to something: nóng bỏng sự để ý của người nào vào điều gì / lưu ý ai về điều gì

for the attention of sb: (ở đầu thư) gửi mang đến ai

gain one’s attention: cảm nhận sự quan liêu tâm

garner one’s attention = gain one’s attention

get one’s attention: hấp dẫn sự chụ ý

get /have sb’s undivided attention: là người hoặc vật nhất được để ý mang lại, được ai đặc biệt quan lại tâm

give sầu (sb/sth) = pay attention

give / have one’s full & undivided attention: chú ý hoàn toàn đến ai đó

have sầu one’s attention: đã có được sự để ý của ai

hold one’s attention: duy trì được sự để ý của ai

= keep, rivet one’s attention

need one’s attention: cần phải có sự quan tâm, chú ý của ai

pay attention lớn something/somebody: chăm chú đến điều gì/ai

pay cthua trận attention to something: để ý thật cẩn thận điều gì

pay insufficient attention to something: không chú ý đủ mang đến điều gì

pay meticulous attention to: lưu ý một bí quyết tinh tế đến điều gì

require one’s immediate attention: yêu cầu sự chăm chú tức thì mau lẹ của ai

receive attention at a hospital: được chuyên sóc điều trị tại một bệnh viện

receive one’s attention = gain one’s attention

show attentions to somebody: thân thiết chu đáo với ai (số nhiều)

snap to lớn attention: nhanh khô chóng vào tứ cầm nghiêm (V)

To take one’s attention off sth: làm cho người làm sao không xem xét, ko quyên tâm đến việc gì

turn one’s attention to: chuyển làn đường chú ý sang điều khác

Trong khi, những thành ngữ attention rất có thể kết phù hợp với các tính từ bỏ nhằm ra đời thêm những thành ngữ attention, ví dụ điển hình lớn pay cthua attention to: để ý quan trọng đến…

Hy vọng nội dung bài viết này đang tập hòa hợp toàn bộ thành ngữ tương quan đến attention sẽ giúp đỡ ích cho bạn phần nào quá qua các kỳ thì thế giới. Bạn hoàn toàn có thể đóng góp ở phần Bình luận dưới bài viết này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *