At hand nghĩa là gì

Bài viết thuộc phần 5 trong serie 27 bài viết về Phân biệt từ-cặp từ dễ nhầm lẫn trong Tiếng Anh

Mục lục

1 I/ PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG1.1 1. IN HAND1.2 2. AT HAND1.3 3. BY HAND2 II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG

 

IN HAND, AT HAND, BY HAND là những cụm từ thông dụng với “hand” thường được sử dụng trong những bài kiểm tra, và tiếp xúc từng ngày. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lẫn trong quá trình sử dụng những cụm từ này. Để giúp chúng ta phân biệt nghĩa cũng như phương pháp dùng 3 cụm từ trên, Thích Tiếng Anh xin giới thiệu bài viết phân biệt (difference) IN HAND, AT HAND, BY HAND đầy đủ cụ thể và dễ hiểu nhất.

Bạn đang xem: At hand nghĩa là gì

Bài Viết: At hand là gì

 


Nội Dung

1 I/ PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG

I/ PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG

 

Trong khi IN HAND thiên về sự sở hữu thì AT HAND lại phiếm chỉ sự thuận tiện, còn BY HAND có nghĩa là thủ công.

IN HAND = availableAT HAND = convenientBY HAND = manually

 

1. IN HAND

 

IN HAND = available

 

IN HAND có 2 nét nghĩa chính,

thứ nhất là dùng chỉ một thứ có sẵn, được dự trữ, luôn sẵn sàng để có thể sử dụng bất kể lúc nào (ready for use if required; in reserve).

Những cụm thường gặp là “money/ $10/ books…. in hand”.


thứ hai là để chỉ một vấn đề đang cần phải được đem ra xem xét, bạn luận, giải quyết (receiving or requiring immediate attention).

Ta thường thấy “work/ task/ job/ matter in hand”.

 

Ví dụ:

The story in hand is about the journey to HCM city last month.I don’t know why my motorbike can’t work, but I have a bicycle in hand.We have a whole month in hand. Don’t worry!

 

CẤU TRÚC

 

Have something in hand: luôn có sẵn trong tay, có thể sử dụng bất kì lúc nào

Ví dụ:

Don’t worry about the travel arrangements-everything is in hand.

 

Hand in hand: tay trong tay

Ví dụ:

They walked hand in hand in silence up the path.

 

2. AT HAND

 

AT HAND = convenient

Thay vì mang nghĩa sở hữu, có sẵn trong tay như IN HAND, AT HAND lại diễn đạt sự thuận tiện, sẵn sàng, gần ngay, có thể với tới được, có thể sử dụng ngay.

Xem thêm: Cách Chỉnh Intel Hd Graphics De Choi Game, Hướng Dẫn Cách Tăng Tốc Card Đồ Họa Onboard Nhanh

 

Ví dụ :

Everything we need is at hand. Let’s enjoy the vacation.

 

CẤU TRÚC

 

Have something at hand: có một thứ gì đó trong tay, hàm ý thuận tiện.

 

Ví dụ:

We want to ensure that help is at hand for all children suffering abuse.

 

3. BY HAND

 

BY HAND = handmade, manually

BY HAND đơn thuần được hiểu theo nghĩa thủ công, thủ công, không có sự can thiệp của máy móc hay những phương tiện hỗ trợ khác.


 

Ví dụ:

I delivered her invitation by hand (= not using the postal service).

 

CẤU TRÚC

 

Take sb by the hand: nắm tay ai

 

Ví dụ:

 

He took me by the hand và led me into the dark wood.

 

II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG

 

1. Could you just concentrate on the job (IN/ AT/ BY) hand?2. I like to have my books near (IN/ AT/ BY) hand when I’m working.3. In those days books had to be set (IN/ AT/ BY) hand.4. Having the right equipment (IN/ AT/ BY) hand will be enormously helpful.5. You can pump up the tyres (IN/ AT/ BY) hand or with this special machine.6. As you start your married life together hand (IN/ AT/ BY) hand, may all the things you’re hoping for turn out the way you’ve planned.7. A writer must develop an intimacy with the subject (IN/ AT/ BY) hand.8. Instead of writing her shorthand (IN/ AT/ BY) hand, she could use a machine.9. Let’s get on with the matter (IN/ AT/ BY) hand .10. Recent economic performance suggests that a major crisis is (IN/ AT/ BY) hand.11. Rice farmers here still plant và harvest their crops (IN/ AT/ BY) hand.12. Let us Địa Chỉ ourselves to the matter (IN/ AT/ BY) hand.13. I’m delivering my work (IN/ AT/ BY) hand – I’m not taking any chances.14. The task (IN/ AT/ BY) hand was to devise an immediate gathering of the vestry và to make it as splendid as humanly possible.15. We have still an hour (IN/ AT/ BY) hand before the train leaves.16. Each individual table is finished (IN/ AT/ BY) hand.17. The monks copied their manuscripts out (IN/ AT/ BY) hand.18. He had one hundred dollars (IN/ AT/ BY) hand.19. Peter turned his attention to the task (IN/ AT/ BY) hand.20. The frozen ground will have to be picked up (IN/ AT/ BY) hand before machine digging can begin.


 

ĐÁP ÁN

1. in 11. by 2. at 12. in 3. by 13. by 4. at 14. at 5. by 15. in 6. in 16. by 7. at 17. by 8. by 18. in 9. in 19. at 10. at 20. by

 

Trên đây là những lưu ý phân biệt IN HAND, AT HAND và BY HAND.

 Hi vọng bài viết phần nào hữu ích giúp chúng ta phân biệt tránh nhầm lẫn khi sử dụng những từ này.

Vui lòng comment xuống dưới nếu có thắc mắc hoặc bổ sung cập nhật. Ý kiến của bạn sẽ giúp Thích Tiếng Anh gửi tới chúng ta những nội dung hoàn thiện và chất lượng nhất.

Mira Vân _ Thichtienganh.com

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: At Hand Là Gì – Sự Khác Nhau Giữa At Hand Và In Hand

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://danangmoment.com At Hand Là Gì – Sự Khác Nhau Giữa At Hand Và In Hand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *