Aggregate, nghĩa là gì trong tiếng việt

aggregate tức thị gì, quan niệm, những sử dụng cùng ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phân phát âm aggregate giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aggregate.Quý khách hàng vẫn xem: Aggregates là gì

Từ điển Anh Việt

aggregate

/"ægrigit/

* tính từ

tập hợp lại, phối kết hợp lại

gộp phổ biến, tính toàn bộ, tính tổng số

(pháp lý) bao gồm nhiều cá thể hợp lại, với nhiều đơn vị chức năng hòa hợp lại

* danh từ

kân hận tập hòa hợp, khối kết tập, thể tụ tập

cục bộ, toàn bộ, tổng số

in the aggregate: tính gộp, tính thông thường, tính tổng số

(đồ lý) kết tập

polycrystalline aggregate: kết tập nhiều tinh thể

* ngoại rượu cồn từ

tập thích hợp lại, kết hợp lại

toàn bô lên đến

these armies aggregate 500,000 men: phần đa đạo quân ấy tổng số lên tới 500, 000 người

aggregate

(Tech) tập thích hợp, kết tụ

aggregate

finite a. tập hòa hợp hữu hạn

incomparable a. tập vừa lòng cần yếu đối chiếu được

infinite a. tập vừa lòng vô hạn

non - denumerable a. tập thích hợp không đếm được

ordered a. tập hòa hợp sắp đến được

hàng hóa a. tập phù hợp tích

similar ordered a.s. các tập phù hợp được sắp như thể nhau

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

aggregate

* ghê tế

có tính chất tổng hợp

tính gộp (số tiền)

tổ hợp

tổng

tổng gộp

tổng hợp

tổng kế

* kỹ thuật

bộ

cấp phối

chất kết tụ

gộp

hệ (thống) thiết bị

hệ thống thiết bị

hợp nhất

hợp thể

kết tập

kết tụ

khối kết tập

dừng đọng

máy liên hợp

tổ hợp

toàn thể

tổng số

vật liệu nghèo

cơ khí và công trình:

cốt liệu bê tông

xây dựng:

cốt liệu cát

cốt liệu sỏi

kết trộn

tụ

toán và tin:

gộp chung

hóa học & vật liệu:

hỗn hợp thô tạo bê tông

Từ điển Anh Anh - Wordnet


Bạn đang xem: Aggregate, nghĩa là gì trong tiếng việt

*

Enbrai: Học từ bỏ vựng Tiếng Anh9,0 MBHọc trường đoản cú bắt đầu hàng ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm soát.

Xem thêm: Bãi Biển San Hô Bns - Quần Đảo Biển San Hô

*

*

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *